PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Năm 2024, phấn đấu thu nội địa đạt 978 tỷ đồng
Theo báo cáo của UBND tỉnh, dự ước 6 tháng đầu năm, thu nội địa toàn tỉnh đạt trên 407 tỷ đồng, bằng 45% dự toán trung ương giao và 42% dự toán tỉnh giao, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023. Tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các giải pháp, phấn đấu hoàn thành thu ngân sách năm 2024 đạt 1.010 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 978 tỷ đồng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 6 tháng đầu năm đạt khá
(Ảnh: Hoạt động sản xuất tại nhà máy chế biến khoáng sản của Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn)

Năm nay, mặc dù công tác thu ngân sách của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các ngành, địa phương, một số khoản thu nội địa vẫn đạt khá như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý đạt 71%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 54%; thu từ khu vực khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 56%; thuế thu nhập cá nhân 91%; lệ phí trước bạ 53%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 69%...

Bên cạnh những khoản thu đạt khá thì vẫn còn một số khoản thu chưa đạt tiến độ, trong đó có nguồn thu tiền sử dụng đất là một trong những nguồn thu chính của của tỉnh mới đạt trên 63,5 tỷ đồng, bằng 19% dự toán tỉnh giao. Qua báo cáo từ các địa phương cho thấy, thị trường bất động sản có dấu hiệu “ấm” lên nhưng kết quả đấu giá quyền sử dụng đất còn hạn chế. Ví dụ tại thành phố Bắc Kạn, khu Pá Danh đã thông báo đấu giá hai lần nhưng đều không thành công; khu đất đã giải phóng mặt bằng từ giáp khu tái định cư Chương trình đô thị miền núi phía Bắc đến khu dân cư Phặc Tràng chưa có quy hoạch chi tiết; khu dân cư Thôm Dầy dự định tổ chức đấu giá nhưng nay thay đổi chuyển số lô sang tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất của đường Chợ Mới - Bắc Kạn. Tại huyện Chợ Đồn, Khu dân cư Sơn Phúc II - Tập đoàn Sơn Phúc làm chủ đầu tư không triển khai thực hiện dẫn đến huyện không có quỹ đất để đấu giá…

Tại cuộc họp về thúc đẩy thực hiện các dự án bất động sản và đấu giá đất trên địa bàn tỉnh tổ chức vào cuối tháng 5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh, việc thực hiện các dự án bất động sản và đấu giá đất là việc quan trọng, đóng góp vào thu ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương lập, trình thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn và các quy hoạch có liên quan làm cơ sở để triển khai thực hiện các dự án; khẩn trương xây dựng phương án đấu giá trên địa bàn quản lý, tổ chức đấu giá theo quy định, đồng thời sớm hoàn thành quỹ đất sạch đã giải phóng mặt bằng để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Thực hiện các giải pháp để đấu giá thành công các khu đất đã đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất như có các hình thức đăng tải, quảng bá, phổ biến thông tin với hình thức đa dạng, nội dung hấp dẫn, dễ tiếp cận, gửi thông tin rộng rãi, đăng tin trên các phương tiện truyền thông có nhiều người quan tâm, gửi đến các Hiệp hội bất động sản, Hiệp hội doanh nghiệp để nhà đầu tư tham gia đấu giá…

Giữa tháng 6/2024, tại cuộc họp rà soát, đôn đốc thu ngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật, không thực hiện nghiêm nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước, dây dưa, chây ì nợ đọng tiền thuế. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với ngành Thuế trong việc quản lý nguồn thu, đôn đốc thu, xử lý thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, gồm hoạt động khai thác mỏ và các hoạt động khai thác đất làm vật liệu xây dựng thông thường để phục vụ thi công các công trình, dự án.

Cùng với đó, để đạt mục tiêu thu ngân sách năm 2024 đạt từ 1.010 tỷ đồng trở lên, trong đó thu nội địa 978 tỷ đồng, tại các cuộc họp có nội dung liên quan, lãnh đạo UBND tỉnh đã đôn đốc các địa phương tập trung rà soát, khai thác các nguồn thu phát sinh trên địa bàn như các khoản thuế, phí lệ phí, thu khác ngân sách, các khoản thu liên quan đến đất đai để quản lý chặt chẽ thu đúng, thu đủ nộp kịp thời ngân sách nhà nước. Rà soát các khoản nợ thuế theo kê khai, nợ đọng thuế sau kết luận thanh tra, kiểm tra thuế, nợ thuế sau quyết toán thuế năm 2023, phân tích, phân loại nợ thuế theo từng đối tượng nợ để có biện pháp xử lý đôn đốc thu.../.

Thu Cúc