PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phấn đấu xây dựng sân vận động tỉnh về đích đúng kế hoạch
Dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ là công trình trọng điểm của tỉnh có tổng mức đầu tư 252 tỷ đồng được khởi công từ tháng 1/2024. Hiện nay, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, phấn đấu về đích đúng kế hoạch trong năm 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục cống thoát nước thuộc Dự án xây dựng sân vận động tỉnh
và các hạng mục phụ trợ

Đến thời điểm này, UBND thành phố Bắc Kạn ra đã ra các quyết định thu hồi được hơn 148.611 m2 đất để thực hiện Dự án, trong đó bàn giao cho các nhà thầu thực hiện 126.022,5 mđất. Thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường 8 đợt và phương án tái định cư với tổng giá trị trên 47 tỷ đồng, đã tổ chức chi trả được trên 41,8 tỷ đồng.

Đối với công tác lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự toán các hạng mục công trình còn lại, đến nay, đơn vị tư vấn thiết kế và đơn vị tư vấn thẩm tra đã hoàn thiện công tác thẩm tra; UBND thành phố đang tổng hợp Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công gửi Sở Xây dựng thẩm định.

Theo ghi nhận tại công trường, gói thầu thi công di chuyển hệ thống điện đã hoàn thành hạng mục đường dây 0,4 kV; hạng mục đường dây 110 kV đang triển khai thực hiện, khối lượng ước đạt khoảng 74% giá trị. Đối hạng mục san nền, cống thoát nước, nhà thầu đang triển khai phần đào đắp san nền, mương thoát nước; phần cống thoát nước thực hiện khối lượng đạt khoảng 60% giá trị hợp đồng…

Theo báo cáo của UBND thành phố, tiến độ các gói thầu thi công của Dự án đến thời điểm hiện tại đạt so với kế hoạch chấp thuận của UBND tỉnh. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm tiến độ do phải thực hiện xác nhận nguồn gốc đất khối lượng lớn, mất nhiều thời gian thẩm định, đối chiếu...

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố, các phòng, ban liên quan đang tập trung tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, tổ chức họp dân thông tin về chính sách, chủ trương, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, đồng thời đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công những điểm đã có mặt bằng để công trình hoàn thành đúng kế hoạch đề ra./.

Thu Cúc