PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phát huy vai trò các cấp Hội Luật gia trong tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý
Những năm qua, các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý. Trong đó, tập trung hướng về cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, các đối tượng thuộc diện chính sách, người dễ bị tổn thương trong xã hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội Luật gia tỉnh hiện có 16 Chi hội (trong đó 9 Chi hội trực thuộc Tỉnh hội, 7 Chi hội Luật gia cấp huyện) với tổng số 512 hội viên. Thời gian qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tuyên truyền trực tiếp, thông qua các vụ xét xử lưu động, cấp phát tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng… Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức 4 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật với 287 người tham dự; phối hợp tham gia tuyên truyền trực tiếp được 765 buổi cho 22.889 lượt người tham gia; tuyên truyền thông qua xét xử lưu động cho gần 830 người; cấp phát miễn phí 5.800 tờ rơi, tham gia viết 295 tin bài trên các phương tiện truyền thông. Nội dung tuyên truyền thiết thực, gắn với đời sống Nhân dân, tập trung triển khai Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống ma túy, Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Phòng chống tham nhũng...

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp Hội triển khai phù hợp với từng đối tượng, vùng, miền, góp phần tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải được duy trì thực hiện thường xuyên; qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đối tượng thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng và những người dễ bị tổn thương trong xã hội.

Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp Hội đã tham gia tư vấn pháp luật cho 128 lượt người; tư vấn thông qua xét xử lưu động được 283 người; thực hiện trợ giúp pháp lý trực tiếp được 163 lượt người, tham gia hòa giải thành ở cơ sở đạt 90,7%. Tiêu biểu trong công tác này có thể kể tới: Chi hội Luật gia Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Hội Luật gia các huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Bạch Thông, Ngân Sơn, Na Rì, Pác Nặm… Nội dung tư vấn và trợ giúp pháp lý gồm nhiều lĩnh vực, tập trung chủ yếu vào xử lý vi phạm hành chính, đất đai, hôn nhân và gia đình. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tham gia tiếp 335 lượt công dân, tham gia giải quyết 295 đơn thư.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cũng còn một số khó khăn. Phương thức sinh hoạt và tổ chức các hoạt động Hội chủ yếu là hoạt động lồng ghép. Công tác trao đổi thông tin, phối hợp trong triển khai nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; sự phối hợp công tác Hội giữa các cấp, các ngành còn hạn chế.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, các cấp Hội Luật gia đang tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương phát triển kinh tế xã hội của địa phương cho hội viên và Nhân dân, đồng thời chú trọng tuyên truyền quảng bá về Hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý phù hợp với tình hình hiện nay. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở. Triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo và hỗ trợ pháp lý cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, người nhiễm HIV/AIDS, người chưa thành niên, phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, buôn bán người, xâm hại tình dục./.

Ngọc Tú