PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất làm việc với Hiệp hội Logistics Hải Phòng khảo sát tiềm năng tín chỉ các-bon rừng Bắc Kạn
Chiều 10/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất làm việc với Hiệp hội Logistics Hải Phòng để trao đổi, phối hợp thực hiện việc đánh giá tiềm năng tín chỉ các-bon rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2025 - 2035.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu trao đổi các bước tiến hành khảo sát, đánh giá tiềm năng tín chỉ các-bon tại Bắc Kạn

Tại buổi làm việc, ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Logistics Hải Phòng đã nêu rõ mục đích, nguồn tài chính đầu tư để thực hiện và thời gian triển khai liên quan đến việc khảo sát, lập báo cáo đánh giá tiềm năng tín chỉ các-bon tại Bắc Kạn và ý nghĩa phát triển rừng bền vững, lợi ích mang lại từ việc phát triển tín chỉ các-bon...

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Mỹ Hải cho biết, tổng diện tích đất có rừng của Bắc Kạn là trên 374.000 ha, trong đó có 271.804,94 ha rừng tự nhiên và 102.222,18 ha rừng trồng; độ che phủ của tỉnh năm 2023 đạt 73,38%. Với diện tích trên 102.000 ha rừng trồng hiện có phù hợp thực hiện chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn kéo dài chu kỳ khai thác để tăng lượng tích lũy các-bon.

Tuy nhiên, hầu hết diện tích đất rừng trồng của Bắc Kạn đang được người dân canh tác nông nghiệp, đất chăn thả của cộng đồng. Theo báo cáo kết quả rà soát của UBND các huyện, thành phố năm 2024, diện tích đất trống có khả năng trồng rừng trên địa bàn tỉnh chỉ có khoảng là 149,98 ha…

Trên cơ sở hiện trạng rừng hiện có của Bắc Kạn, hai bên đã trao đổi, đồng nhất quan điểm về hướng hợp tác phù hợp nhất trong thực hiện tín chỉ các-bon rừng trên địa bàn tỉnh là phối hợp với người dân trong trồng mới và bảo vệ rừng, qua đó hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân và các đối tác tham gia. Trước mắt, Hiệp hội Logistics Hải Phòng đề xuất được bắt tay vào tiến hành khảo sát để xây dựng báo cáo đánh giá về tiềm năng tín chỉ các-bon rừng hiện có của Bắc Kạn.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đánh giá cao và hoan nghênh Hiệp hội Logistics Hải Phòng đã quan tâm, đến tìm hiểu và đề xuất đầu tư xây dựng tín chỉ các-bon tại Bắc Kạn; đồng thời nhắc lại quan điểm của tỉnh là đồng ý về mặt chủ trương cho phép Hiệp hội tiến hành khảo sát, đánh giá tiềm năng tín chỉ các-bon trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, là đầu mối tham mưu, đề xuất các văn bản liên quan đến xây dựng tín chỉ các-bon của tỉnh. Trong quá trình khảo sát, lực lượng Kiểm Lâm tạo điều kiện giúp đỡ các đơn vị triển khai thu thập số liệu báo cáo.

Trước mắt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đề nghị Hiệp hội Logistics Hải Phòng sớm có bản kế hoạch chi tiết liên quan đến việc khảo sát gửi cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở cung cấp số liệu chính xác và phối hợp với đoàn khảo sát của Hiệp hội tiến hành các bước xây dựng báo cáo tiềm năng tín chỉ các-bon…/.

Thu Cúc