PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2024
Sáng 9/5, UBND thành phố Bắc Kạn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III, năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Theo báo cáo chính trị đại hội, giai đoạn 2019 - 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Bắc Kạn đã luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư ngày càng hoàn thiện, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc. Đời sống đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện và nâng cao; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, nhận thức của Nhân dân các dân tộc có nhiều chuyển biến rõ rệt. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển rộng khắp. Đặc biệt là sau kỳ Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II năm 2019, Đảng bộ, chính quyền thành phố Bắc Kạn đã có những giải pháp đúng đắn về phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng DTTS, được đồng bào các dân tộc hưởng ứng, nỗ lực phấn đấu thực hiện và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó mạng lưới chợ, siêu thị, điểm mua bán trên địa bàn phát triển mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tăng hằng năm. Đến nay, thành phố có 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, dự kiến hết năm 2025, có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu. Chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng cao, có 16/20 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 80% (tăng 7,2% so với năm 2019); công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân luôn được duy trì và hoạt động có hiệu quả, 8/8 xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực. Khối đại đoàn kết giữa các dân tộc không ngừng được củng cố vững chắc. Các dân tộc đã có sự tiến bộ rõ rệt trên tất cả các mặt, nhất là những thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của đồng bào các dân tộc qua các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo…

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe một số tham luận của phường, xã và một số cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu các DTTS thành phố Bắc Kạn là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc; là dịp để khẳng định, ghi nhận công lao đóng góp của đồng bào các DTTS trong việc thực hiện chính sách dân tộc và tổng kết, đánh giá, nhìn lại kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; đồng thời biểu dương quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu lần thứ II, năm 2019 đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị cấp ủy, chính quyền thành phố Bắc Kạn tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; ưu tiên tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách đầu tư trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, trọng tâm là triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nỗ lực cao nhất, giải quyết căn bản những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đời sống ở vùng đồng bào DTTS để tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân một cách bền vững. Quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá tốt đẹp, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa đô thị, nông thôn mới; nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề cho lao động người dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm vệ sinh môi trường; tập trung củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Xây dựng cơ sở đảng, chính quyền vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; củng cố tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc từ huyện đến xã phù hợp với tình hình hiện nay; làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, lao động giỏi và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào các DTTS trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị đồng bào các DTTS thành phố tiếp tục phát huy tính tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; ra sức thi đua hăng hái lao động sản xuất để thoát nghèo, vươn lên làm giàu một cách chính đáng.

Đại hội đã hiệp thương cử 10 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024 được Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng./.

Triệu Thanh