PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Con Kiến, xã Quảng Chu
Sáng 12/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Con Kiến, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và huyện Chợ Mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Con Kiến là thôn vùng cao cách trung tâm xã khoảng 2 km, tổng diện tích đất tự nhiên của thôn là 510 ha, có 50 hộ với 175 nhân khẩu, có 5 dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Mường, Sán Chỉ cùng sinh sống. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi.

Trong năm 2023, Ban công tác Mặt trận và các hội, đoàn thể trong thôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhân dân trong thôn luôn chú trọng và thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh, tiêu độc khử trùng cho đàn vật nuôi, trong năm không có dịch bệnh xảy ra; tích cực tham gia đóng góp xây dựng các công trình công cộng, đóng góp hơn 35 triệu đồng cho việc xây dựng hội trường thôn; ủng hộ xây dựng nhà bia tưởng niệm; đóng góp 250 công lao động để tu sửa đường nội thôn, đường liên thôn, nạo vét kênh mương phục vụ sản suất.

Nhân dân trong thôn thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt quy ước, hương ước trong việc cưới, việc tang, bài trừ các hủ tục lạc hậu. Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm triển khai; trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh; phụ nữ mang thai đều được khám sức khỏe định kỳ; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được triển khai thực hiện tốt, trong năm không có gia đình sinh con thứ 3.

Trong năm 2024, chính quyền và Nhân dân thôn Con Kiến tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân. Vận động Nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp công lao động để xây dựng các công trình công cộng, làm đường nông thôn mới. Thực hiện tốt quy định về nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng chống dịch bệnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh vai trò của tinh thần đoàn kết và khẳng định, đây là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục được phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, thời gian qua, chính quyền và Nhân dân thôn Con Kiến đã đoàn kết, chủ động vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất hàng hóa, nhờ đó, đời sống của người dân từng bước được nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà thôn Con Kiến đã đạt được trong năm qua và khẳng định, những kết quả đó góp phần không nhỏ vào việc xây dựng khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần vào sự phát triển của xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới và sự phát triển chung của tỉnh.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi các địa phương từ thôn, bản, tổ dân phố cần xây dựng một cộng đồng dân cư thực sự đoàn kết, dân chủ, vững mạnh. Để làm được như vậy, đồng chí đề nghị Ban công tác Mặt trận cùng toàn thể Nhân dân thôn Con Kiến tiếp tục thực hiện tốt nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực; đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Nhân dân thôn Con Kiến vui nhảy sạp

Sau phần lễ, các đại biểu cùng bà con thôn Con Kiến cùng hòa mình vào không khí Ngày hội với tiết mục nhảy sạp và thi giã bánh dày truyền thống./.

Ngọc Tú