PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trong tháng 4 phải phê duyệt hết tất cả các dự án đầu tư
Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tại huyện Pác Nặm chiều 19/4.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tổng kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2024 trên địa bàn huyện bao gồm nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2022, năm 2023 sang năm 2024 là 296.390 triệu đồng, đến thời điểm hiện nay giải ngân được 40.015 triệu đồng, đạt 13,5% kế hoạch vốn.

Đối với Chương trình phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tổng kế hoạch của Chương trình năm 2024 (bao gồm nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2022, 2023 sang 2024) là 129.556 triệu đồng, thanh toán được 6.288 triệu đồng, đạt 4,8% kế hoạch vốn.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tổng kế hoạch vốn của Chương trình năm 2024 (bao gồm nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2022, 2023 sang 2024) là 19.898 triệu đồng, thanh toán được 32,6 triệu đồng, đạt 0,16% kế hoạch vốn.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tổng kế hoạch vốn của Chương trình năm 2024 (bao gồm nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2022, 2023 sang 2024) là 146.935 triệu đồng, thanh toán được 33.695 triệu đồng, đạt 22,9% kế hoạch.

Tại buổi làm việc, các xã, các ngành và UBND huyện đã báo cáo về tiến độ triển khai các Chương trình, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong đó, các đơn vị cho biết, mặc dù nguồn kinh phí đã được UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành được tập trung quyết liệt, hệ thống văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện đã cơ bản đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo cơ sở pháp lý cho triển khai tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG, các sở, ban, ngành của tỉnh cũng đã tập trung tháo gỡ, hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện nhưng tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình MTQG đến thời điểm hiện nay còn chậm và giải ngân đạt thấp.

Nguyên nhân được chỉ ra là do quá trình rà soát đăng ký nhu cầu của người dân, nhiều hộ đăng ký nhu cầu nhưng lại thay đổi nhiều lần. Công tác lập hồ sơ dự án, dự toán, thẩm định giá, thực hiện các thủ tục về lựa chọn nhà thầu trong thực hiện các nội dung, dự án, tiểu dự án của các Chương trình MTQG tại một số các cơ quan, đơn vị, địa phương còn là khâu yếu, mất nhiều thời gian trong tổ chức thực hiện.

Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại một số công trình còn khó khăn do các công trình chủ yếu vận động Nhân dân hiến đất, không có đền bù giải phóng mặt bằng; một bộ phận người dân không đồng ý hiến đất nên phải tuyên truyền nhiều lần. Một số nội dung thực hiện của các Chương trình MTQG còn bất cập, khó thực hiện…

Trên cơ sở báo cáo vướng mắc của huyện, các sở, ngành đã hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ Chương trình.

Trong thời gian tới, huyện Pác Nặm xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở để đẩy nhanh tiến độ triển khai các Chương trình MTQG năm 2024; kiểm tra, tháo gỡ đối với các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện còn chậm, giải ngân đạt thấp. Phấn đấu các nội dung, dự án của các Chương trình MTQG được triển khai ngay trong tháng 4/2024.

Tập trung chỉ đạo các xã hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt thuyết minh dự toán dự án, đẩy nhanh công tác lựa chọn đơn vị cung ứng, mua sắm hàng hóa và hoàn thành các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong quý II/2024.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai thi công, đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư các công trình khởi công mới năm 2024 để triển khai kịp thời các dự án khởi công mới năm 2024; đẩy nhanh công tác thanh quyết toán dự án ngay khi có khối lượng để đảm bảo giải ngân theo đúng cam kết.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ghi nhận huyện Pác Nặm đã rất tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như 3 Chương trình MTQG. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện và các phòng, ban chuyên môn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chương trình, phân công cụ thể cho các đơn vị, thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình. Đề nghị giao chỉ tiêu giải ngân cho các địa phương, đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện đẩy nhanh tiến độ, trong tháng 4 phải phê duyệt hết tất cả các dự án; quá trình thực hiện đảm bảo chất lượng công trình.

Đối với các chương trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp, các xã xác định đối tượng thực hiện để triển khai sớm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân; huy động các hợp tác xã tham gia vào khâu tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý quá trình triển khai đảm bảo triển khai đúng đối tượng, đúng thời gian.

Đối với công tác giảm nghèo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, huyện Pác Nặm có tỷ lệ hộ nghèo cao, tỷ lệ tái nghèo cao, đề nghị huyện cần chỉ rõ nguyên nhân để từ đó có giải pháp cụ thể nâng cao đời sống người dân, giảm nghèo bền vững…/.

Hương Lan