PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023
Tại cuộc làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 29/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã có những chỉ đạo cụ thể đối với ngành Giáo dục về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại buổi làm việc

Cụ thể, đối với việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học cho đội ngũ giáo viên để đảm bảo đáp ứng và thực hiện hiệu quả Chương trình; khẩn trương tham mưu các giải pháp đảm bảo giáo viên cho các môn học, đặc biệt là giáo viên môn Tiếng Anh và Tin học. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình sách giáo khoa đối với các khối lớp đang thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường kiểm tra, thanh tra về chuyên môn để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo giải quyết hoặc tham mưu, kiến nghị giải quyết theo thẩm quyền. Thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa và xây dựng tài liệu giáo dục địa phương theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình của tỉnh.

Để chuẩn bị kỳ thi cho các khối và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện tốt chương trình năm học, tập trung ôn tập cuối năm cho các khối lớp đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể, tổ chức ôn tập hiệu quả; kiểm tra, đánh giá theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Phối hợp với các cơ quan truyền thông và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về Kỳ thi; làm tốt công tác tư tưởng, vận động phụ huynh học sinh quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất, động viên tinh thần học sinh tập trung ôn tập tốt và tham gia Kỳ thi đạt kết quả.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, nhất là nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục mũi nhọn, chất lượng các cuộc thi giáo viên dạy giỏi và thi học sinh giỏi các cấp.

Triển khai ngay việc hướng dẫn, định hướng rõ ràng đối với các địa phương, các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc rà soát nhu cầu mua sắm trang thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để đảm bảo thực hiện mua sắm thống nhất, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, tiết kiệm, tránh lãng phí. Tiếp tục triển khai rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp theo hướng sắp xếp tối đa, hợp lý trường, lớp ở những nơi đủ điều kiện, có thể dồn ghép được thì thực hiện dồn ghép nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh, đảm bảo giáo viên, đồng thời giảm suất đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo đúng nội dung Chương trình và giải ngân kịp thời, đúng quy định.

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát các danh mục đầu tư, xác định rõ nguồn vốn để ưu tiên bố trí tập trung đầu tư hoàn thành xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn và kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh để có giải pháp kịp thời chỉ đạo, đôn đốc giải quyết khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo; rà soát các quy định, thủ tục hành chính để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, thủ tục hành chính không thật sự cần thiết, không phù hợp, trong đó tập trung rà soát, đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, giảm thời gian giải quyết, đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh rà soát, tái cấu trúc, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, người dân, học sinh thực hiện đăng ký, tạo tài khoản để thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến./.

Lam Đinh