PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phối hợp tuyên truyền về hoạt động của ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Chiều 7/5, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc với cơ quan báo chí, truyền thông để phối hợp thông tin về hoạt động của ĐBQH, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn trước, trong và sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự buổi làm việc

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc ngày 28/6. Trong khoảng thời gian này, Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp chia theo 2 đợt, đợt 1 từ ngày 20/5 đến sáng ngày 8/6; đợt 2 từ ngày 17/6 đến sáng ngày 28/6.

Tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đồng Phúc Hình đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng tuyên truyền về hoạt động của ĐBQH tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức, cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của ĐBQH tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh theo luật định. Các hoạt động thông tin tuyên truyền bám sát nội dung, chương trình Kỳ họp Quốc hội, đảm bảo kịp thời trên các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh.

Theo đó, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh cũng đã chia sẻ, trao đổi cách thức phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh trước, trong và sau Kỳ họp./.

Hương Lan