PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/07/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sản phẩm Miến dong Tài Hoan đạt chứng nhận OCOP cấp quốc gia năm 2020
Theo Quyết định số 2890/QĐ-BNN-VPĐP ngày 30/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Miến dong Tài Hoan của tỉnh Bắc Kạn đã vinh dự nằm trong 20 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp quốc gia năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo kết quả đánh giá, phân hạng, sản phẩm Miến dong Tài Hoan đạt 91,14 điểm, là 1 trong số 20 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp quốc gia. Các sản phẩm này sẽ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận OCOP 5 sao, được sử dụng biểu trưng, tem OCOP quốc gia trên bao bì, nhãn mác và các tài liệu giới thiệu, quảng bá về sản phẩm theo quy định. Kết quả phân hạng có giá trị 36 tháng kể từ ngày công nhận.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị các tỉnh, thành phố có sản phẩm OCOP tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các chủ thể sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm; ưu tiên hỗ trợ hoạt động quảng bá, giới thiệu và xúc tiến thương mại, sử dụng sản phẩm OCOP 5 sao làm quà tặng, quà biếu trong các hoạt động ngoại giao và các sự kiện của địa phương. Các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP 5 sao có trách nhiệm tổ chức quản lý, kiểm soát, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm.


Sản phẩm Miến dong Tài Hoan đạt sản phẩm OCOP cấp quốc gia

Có được kết quả trên là sự nỗ lực rất lớn của Hợp tác xã Tài Hoan cũng như sự quan tâm, hỗ trợ sát sao của các cấp, các ngành trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản Bắc Kạn nói chung và sản phẩm miến dong Bắc Kạn nói riêng./.

Nông Thị Cúc