PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ quản lý giáo dục mầm non về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ quản lý giáo dục mầm non về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 cho cán bộ quản lý của 109 trường mầm non trong toàn tỉnh. Thời gian diễn ra từ chiều 11/9 đến hết ngày 12/9.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự Hội nghị tại Sở GD&ĐT

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, phân tích những kết quả đã đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục; thảo luận về nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, bàn bạc và thống nhất các giải pháp để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch.

Cũng tại Hội nghị, đại biểu được cung cấp một số thông tin, văn bản chỉ đạo về công tác quản lý giáo dục mầm non để phục vụ cho quá trình công tác tại cơ sở; công tác thanh, kiểm tra; thi đua khen thưởng, chuyển đổi số; thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo dục mầm non; các khoản thu, chi đầu năm học; công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường chuẩn quốc gia; công tác chính trị tư tưởng; tuyên truyền về an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Phát biểu khai mạc Hội nghị vào chiều 11/9, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị chấp hành nghiêm túc chương trình làm việc, tham gia tích cực các hoạt động thảo luận với tinh thần xây dựng; tiếp thu thông tin đầy đủ, chính xác; thẳng thắn trao đổi, đề đạt và góp ý cho cơ quan chỉ đạo chuyên môn về kế hoạch, nội dung phương pháp tổ chức chỉ đạo các hoạt động của cấp học mầm non trong toàn tỉnh.

Thông qua Hội nghị này, cán bộ quản lý cấp học giáo dục mầm non được bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; chủ trương đổi mới công tác quản lý giáo dục, các yêu cầu cụ thể về quản lý giáo dục cấp học mầm non; nâng cao nhận thức, kỹ năng triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non./.

Ngọc Tú