PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sự hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ y tế công trên địa bàn tỉnh năm 2023 đạt 84,87%
Theo báo cáo của Sở Y tế, qua triển khai khảo sát, đánh giá, sự hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ y tế công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023 đạt 84,87%.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Một ca phẫu thuật được thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm

Kết quả này được tổng hợp đánh giá từ 3 nội dung, bao gồm: Đánh giá, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ khám, chữa bệnh do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố cung cấp; đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ tiêm chủng do Trung tâm Y tế các huyện, thành phố cung cấp.

Việc khảo sát, đánh giá được tiến hành bằng phiếu; trong đó đã thực hiện khảo sát 400 đối tượng là người bệnh và người nhà người bệnh đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nội trú; khảo sát 400 đối tượng là người bệnh và người nhà người bệnh đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú; khảo sát 400 người dân sử dụng dịch vụ tiêm chủng và khảo sát 399 người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công do cơ quan quản lý nhà nước về y tế cung cấp.

Phiếu khảo sát ý kiến sau khi thu về được làm sạch, tổng hợp số liệu bằng phần mềm thống kê để xác định tỷ lệ phần trăm, trung bình của các chỉ số phản ánh mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công tại thời điểm đánh giá.

Kết quả, tỷ lệ hài lòng với khám bệnh, chữa bệnh nội trú là 82,88%; khám chữa bệnh ngoại trú 82,52%; dịch vụ tiêm chủng 88,02%; tỷ lệ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công do cơ quan quản lý nhà nước về y tế cung cấp là 86,07%. Tổng hợp sự hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ y tế công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023 đạt 84,87%.

Việc đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công được thực hiện theo định kỳ hằng năm nhằm xác định chỉ số và mức độ hài lòng của người dân, qua đó đánh giá chất lượng và hiệu quả của dịch vụ y tế công, đồng thời giúp ngành Y tế nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân để xây dựng các biện pháp cải thiện chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân./.

Bích Huệ (tổng hợp)