PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân của tỉnh Bắc Kạn

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 17/11/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 1406/QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Vũ Thị Gấm, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2022 - 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Thanh Thuyên