PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán
Sở Nội vụ vừa ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Đ/c Ma từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, động viên
Giáo xứ Bắc Kạn thực hiện tốt công tác ngưỡng, tôn giáo

Trong đó đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi về tâm linh tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, lễ hội; đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở thờ tự nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội tôn giáo, lễ hội xuân Giáp Thìn năm 2024 theo quy định của pháp luật và phù hợp với nếp sống văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín...

Tăng cường công tác vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc tiêu biểu và người có uy tín trong các tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán.

Chủ động nắm tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội tại địa bàn; tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo để có biện pháp giải quyết, không để phát sinh phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo và giao phòng chuyên môn có báo cáo nhanh về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trước, trong và sau Tết Nguyên đán gửi Sở Nội vụ./.

Hương Lan