PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng tốc giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Bắc Kạn - Chợ Mới
Để đảm bảo tiến độ Dự án đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đang tích cực thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ thu hồi mặt bằng để triển khai Dự án.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Thống kê, kiểm đếm tài sản của các hộ dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng
tại xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn

Ngày 24/5/2024, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 666/QĐ-BGTVT phê duyệt đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn. Quyết định này là thủ tục pháp lý quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định việc triển khai, khởi công Dự án. Khát vọng, niềm mong đợi bao lâu nay của cả tỉnh Bắc Kạn về một con đường cao tốc hiện đại, vươn xa tới mọi miền của đất nước giống như các tỉnh, thành phố khác đã trở thành hiện thực.

Cũng tại Quyết định trên, công tác bồi thường, hỗ trợ, tại định cư của Dự án giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, UBND tỉnh đã nhanh chóng họp triển khai, thống nhất, giao các phần việc cho từng đơn vị, địa phương liên quan. Tỉnh cũng đã đề nghị Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải sớm bàn giao đầy đủ các cọc, mốc,... cho địa phương để có cơ sở triển khai công tác thống kê, kiểm đếm và thực hiện các thủ tục tiếp theo; chủ động phối hợp, làm việc với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Kạn thống nhất một số nội dung liên quan hướng tuyến Dự án qua phạm vi Khu công nghiệp Thanh Bình.

Thực hiện nhiệm vụ đầu mối thực hiện Tiểu dự án giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đã chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Bắc Kạn, UBND huyện Chợ Mới và các sở, ngành có liên quan rà soát, thống kê toàn bộ các công việc, nội dung liên quan đến Tiểu dự án giải phóng mặt bằng; tổng hợp số liệu về phương án tái định cư và đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn năm 2024 trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Là chủ đầu tư các dự án tái định cư thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, UBND thành phố, UBND huyện Chợ Mới đã hoàn thành việc rà soát, xác định số hộ bị ảnh hưởng và nhu cầu tái định cư. Theo đó, địa phận thành phố có khoảng 350 hộ dân bị ảnh hưởng liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án, trong đó có gần 100 hộ dân cần phải di dời tái định cư; huyện Chợ Mới có khoảng 149 hộ bị thu hồi đất ở phải lo tái định cư.

Hiện các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 cấp huyện, trong đó xác định cụ thể diện tích đất thực hiện Dự án và diện tích đất dự kiến xây dựng các khu tái định cư; thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo căn cứ pháp lý cho việc đầu tư xây dựng khu tái định cư theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo của hai địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương bố trí các vị trí, quỹ đất tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường cao tốc và đường nối cao tốc. Sở Tài chính đang nghiên cứu, tham mưu cơ chế tài chính liên quan đến việc giao đất có thu tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tái định cư…

Dự án đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn là con đường được người dân tỉnh Bắc Kạn mong mỏi nhiều năm nay. Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn đã có các cuộc làm việc với Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải là Chủ đầu tư dự án để nắm bắt tình hình cũng như phối hợp thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Hai bên xác định để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh và hiệu quả hơn trong thời gian tới, cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, bám sát tiến độ công việc của các cấp chính quyền từ tỉnh, huyện, xã đến thôn trên địa bàn trên tình thần xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cao tốc là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Sau nhiều lần lỡ hẹn, với quyết tâm cao, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án 2 (Chủ đầu tư) và tỉnh Bắc Kạn, Dự án tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn đang trong gia đoạn nước rút hoàn thành những thủ tục để có thể kịp tiến độ khởi công trong năm 2024.

Theo Quyết định của Bộ Giao thông vân tải phê duyệt, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn có tổng mức đầu tư hơn 5.750 tỷ đồng. Tổng chiều dài gần 29 km, điểm đầu kết nối với đường BOT Thái Nguyên - Chợ Mới, điểm cuối kết nối đường cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng (thành phố Bắc Kạn).

Tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được đầu tư quy mô cao tốc vận tốc thiết kế 80 km/h với 4 làn xe, bề rộng nền đường 22 m. Đoạn tuyến nối dài khoảng 0,4 km, được đầu tư với quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12 m. Giai đoạn trước mắt, đầu tư đoạn tuyến nối từ điểm cuối dự án đến Quốc lộ 3B và kết nối với đường Bắc Kạn - hồ Ba Bể (thành phố Bắc Kạn).

Trên tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn dự kiến sẽ xây dựng 18 cầu, trong đó 16 cầu trên đường cao tốc, 2 cầu vượt ngang, 4 nút giao liên thông, trong đó xây dựng nút giao liên thông với Quốc lộ 3; 3 nút giao còn lại gồm: Nút giao kết nối với Khu công nghiệp Thanh Bình, nút giao với Khu công nghiệp Thanh Mai - Thanh Vận, nút giao kết nối vào thành phố Bắc Kạn định hướng theo quy hoạch, triển khai khi đủ điều kiện. Xây dựng 2 nút giao bằng tại vị trí điểm đầu và điểm cuối tuyến gồm: Nút giao kết nối với Khu công nghiệp Thanh Bình; nút giao với đường Nông Quốc Chấn và đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Thu Cúc