PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập huấn bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cho thanh niên
Trong 3 ngày (từ 28 - 30/11), Tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cho thanh niên. Tham gia lớp tập huấn có 148 học viên là lãnh đạo, chuyên viên các Huyện, Thành đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở và đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự tập huấn

Tại chương trình tập huấn, đoàn viên thanh niên được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về thực hiện khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên toàn quốc nói chung và địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói riêng; bồi dưỡng kỹ năng khai thác các giá trị văn hóa truyền thống gắn với thúc đẩy chuyển đổi số tại các điểm đến du lịch tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số và miền núi cho thanh niên; vai trò của thanh niên trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch tập huấn, đoàn viên thanh niên sẽ được học tập thực tế mô hình sản xuất miến dong tại xã Côn Minh, huyện Na Rì (dự kiến ngày 29/11).

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên thanh niên về tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng và triển khai các mô hình, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch./.

Ngọc Tú