PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo dân số trung bình chính thức năm 2022 và sơ bộ năm 2023 của tỉnh Bắc Kạn
Cục Thống kê tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị thống nhất sử dụng số liệu về dân số do Tổng cục Thống kê công bố.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ước tính dân số năm 2023 của tỉnh Bắc Kạn có 326.504 người
(Ảnh: Người dân tham gia Lễ hội Xuân Ba Bể năm 2023)

Theo Thông báo của Tổng cục Thống kê, dân số trung bình chính thức năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn là 324.353 người. Trong đó, dân số thành thị có 73.565 người; dân số nông thôn có 250.788 người. Phân theo giới tính, nam là 165.034 người; nữ là 159.319 người. Chợ Đồn là địa phương có số dân đông nhất với 51.203 người, tiếp đến là huyện Ba bể với 49.934 người. Huyện có số dân thấp nhất là Pác Nặm với 34.551 người.

Cũng theo công bố của Tổng cục Thống kê, ước tính dân số của tỉnh Bắc Kạn năm 2023 là 326.504 người. Trong đó thành thị có 78.640 người; nông thôn có 247.864 người. Phân theo giới tính, nam có 166.128 người; nữ có 160.376 người.

Xem chi tiết./.

BH