PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực cát sỏi Bản Giác, xã Cao Kỳ và xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực cát sỏi Bản Giác, xã Cao Kỳ và xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tên mỏ, vị trí mỏ khoáng sản, diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

Loại khoáng sản

Tên mỏ, vị trí

khu vực

Diện tích

(ha)

Giá khởi điểm (G)

Bước giá (Bg)

Tiền đặt trước (triệu đồng)

Cát sỏi

Bản Giác, xã Cao Kỳ và xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới

5,2

5%

0,5%

143

Thời gian cho các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có nhu cầu khảo sát thực địa khu vực mỏ khoáng sản đấu giá, liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường đăng ký để xem tài sản trong ngày 3/7/2024 đến ngày 4/7/2024.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/7/2024 đến 16h00 ngày 12/8/2024.

Thời gian tổ chức đấu giá: Hồi 9h00 ngày 29/8/2024 tại Hội trường tầng 4, Sở Tư pháp. Địa chỉ: Số 16, đường Trường Chinh, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Mọi thông tin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn, số điện thoại 0209 3875 790.

Xem chi tiết./.

DT