PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo nội dung Kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa ban hành Thông báo số 21-TB/UBKTTU về nội dung Kỳ họp thứ 13.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Kỳ họp ngày 28/12/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Kết luận giám sát đối với Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Trần Công Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Hứa Xuân Bình, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Kết luận giám sát đối với Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ.

Xem chi tiết Thông báo./.

Dương Thái