PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Bắc Kạn
Chiều 14/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Làm việc với Đoàn kiểm tra có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu cùng các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.


Giám đốc Sở Tư pháp Hà Thị Đào báo cáo công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh

Theo báo cáo, công tác PBGDPL của tỉnh thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL, qua đó góp phần làm chuyển biến nhận thức, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Từ ngày 1/10/2022 đến 30/9/2023, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 13.416 cuộc tuyên truyền PBGDPL, với 625.668 lượt người tham dự; tổ chức 197 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 135.761 lượt người tham gia; phát hành 341.364 tài liệu PBGDPL, 97.910 tờ gấp tìm hiểu pháp luật; đăng tải 2.595 tài liệu (tin, bài, phóng sự)  trên Internet. Sở Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan đơn vị, địa phương kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền PBGDPL gián tiếp như tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng đề cương giới thiệu Luật gửi các đơn vị, địa phương làm tài liệu tuyên truyền.

Hội đồngPhối hợp PBGDPL tỉnh đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, tạo các nhóm trên Zalo, Messenger của cơ quan, đơn vị để kịp thời đăng tải các quy định mới, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sở Tư pháp triển khai sử dụng tài khoản Zalo OA (Zalo Official Account) “Phổ biến pháp luật tỉnh Bắc Kạn”, tạo điều kiện cho Nhân dân trên địa bàn tiện theo dõi và cập nhật tin tức. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị đăng tải cập nhật tin, bài có nội dung về các quy định pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bắc Kạn (https://pbgdpl.backan.gov.vn); phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn xây dựng và phát sóng chuyên mục “Pháp luật và đời sống”.

Công an tỉnh đã xây dựng, đăng tải hơn 100 tin, bài, phóng sự; chia sẻ hơn 300 bài viết đăng trên Fanpage của Ban Chỉ đạo phục vụ công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, qua đó lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL liên quan đến dân tộc, tôn giáo và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Duy trì, xây dựng, phát triển Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Kạn (https://conganbackan.vn) là một địa chỉ tin cậy với nhiều chuyên trang, chuyên mục cho Nhân dân khai thác thông tin nhanh chóng, kịp thời. Xây dựng, thành lập, duy trì các fanpage trên mạng xã hội Zalo, Facebook thu hút được nhiều lượt chia sẻ, theo dõi của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền PBGDPL thông qua cổng thông tin điện tử, mạng xã hội... nhằm kịp thời truyền tải các văn bản pháp luật đến công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tại đơn vị, địa bàn quản lý.

Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục phù hợp nhằm giúp đối tượng đặc thù hiểu rõ các quy định của pháp luật; chú trọng thực hiện việc PBGDPL thông qua hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, lồng ghép PBGDPL trong các hoạt động văn hóa truyền thống.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung về việc xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL; phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, xác định mô hình hiệu quả trong công tác PBGDPL đối với từng nhóm đối tượng; cách thức thực hiện và công tác truyền thông trong thực hiện các cơ chế chính sách, tuyên truyền PBGDPL…

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh kiến nghị Bộ Tư pháp thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, hoà giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, nhất là người làm công tác PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số về kiến thức pháp luật, cập nhật các văn bản pháp luật về chế độ, chính sách của đồng bào dân tộc thiểu số và kỹ năng PBGDPL đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số; biên soạn tài liệu PBGDPL bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số; cấp phát các loại tài liệu PBGDPL, bài giảng, đề cương tuyên truyền pháp luật cho các đơn vị, địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng mong muốn Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh nâng cao chất lượng công tác PBGDPL. Đề nghị các thành viên, cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Đoàn, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh kết luận buổi làm việc

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Bắc Kạn đã đạt được. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Hội đồng PBGDPL tỉnh phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp nói chung, trách nhiệm của các cơ quan thành viên Hội đồng nói riêng trong triển khai thực hiện kế hoạch công tác của Hội đồng năm 2023 và những năm tiếp theo; chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực tiễn trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, chú trọng thực hiện PBGDPL thông qua hoạt động chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, trong đó tăng cường công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, yếu thế trên địa bàn, nhất là người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn; PBGDPL về các lĩnh vực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các vấn đề về đất đai, môi trường, lao động, việc làm, các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách pháp luật từ sớm, từ xa, ngay từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” để góp phần nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, chính sách, tăng cường công khai, minh bạch, tạo đồng thuận xã hội cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, gắn kết chặt chẽ công tác hòa giải ở cơ sở với công tác dân vận; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở mà trực tiếp là hoạt động của các Tổ hòa giải, Hòa giải viên nhằm giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn xã hội. Chú trọng việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bảo đảm hiệu quả, thực chất theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí thỏa đáng để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đáp ứng yêu cầu của các lĩnh vực này hiện nay. Phát huy vai trò của đội ngũ luật sư, luật gia, công an xã, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia PBGDPL…

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đã đến kiểm tra công tác PBGDPL tại huyện Ngân Sơn./.

Thu Trang