PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị, địa phương đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023
Sáng 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, cơ quan, địa phương để đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên, Nông Quang Nhất; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.


Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước 11 tháng của cả nước đạt khoảng 461 nghìn tỷ đồng, đạt 65,1%, cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 58,33%...

Tuy có nhiều chuyển biến nhưng trong quá trình thực hiện, các bộ, ngành, địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chưa phát huy được tốt vai trò động lực của giải ngân và thực hiện đầu tư công. Trong đó có các khó khăn liên quan đến thể chế, chính sách; liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện; khó khăn mang tính đặc thù của kế hoạch năm 2023 do quy mô vốn đầu tư công lớn, tăng khoảng 23% (khoảng 130 nghìn tỷ đồng) so với kế hoạch năm 2022…

Đối với tỉnh Bắc Kạn, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh đã thực hiện phân bổ chi tiết là 2.801.953 triệu đồng; đến hết ngày 18/11/2023 giải ngân được 1.293.873 triệu đồng, đạt 46% kế hoạch. Bắc Kạn phấn đấu đến ngày 31/12/2023 giải ngân 2.421.618 triệu đồng, đạt 90,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 85,86% kế hoạch của tỉnh.

Sau khi nghe các bộ ngành, địa phương giải trình về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phê bình các bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm; xác định trách nhiệm các tập thể, cá nhân, trong đó có người đứng đầu để đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm, xem xét tiêu chí đánh giá cán bộ cuối năm và đưa ra giải pháp khắc phục. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý các vướng mắc. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công. Những đơn vị, cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ thì phải xử lý theo quy định...

Trong điều kiện chỉ còn một tháng nữa là kết thúc niên độ ngân sách năm 2023, khối lượng giải ngân còn lớn với 247.000 tỉ đồng, Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là thể chế, cơ chế, chính sách, trên nguyên tắc cấp nào ban hành, cấp đó phải tháo gỡ, tăng phân cấp phân quyền, đề cao kỷ luật kỷ cương, xử lý nghiêm vi phạm...

Thủ tướng giao các bộ, ngành tháo gỡ vướng mắc thủ tục, cơ chế chính sách, theo sát tiến độ giải ngân để có giải pháp điều hành linh hoạt; đề xuất điều chuyển vốn những nơi, dự án giải ngân chậm sang những dự án, những nơi giải ngân hiệu quả; xây dựng kế hoạch vốn tránh để tình trạng "đầu năm thong thả, cuối năm vất vả", đảm bảo nguồn cung vật liệu, giá vật liệu.../.

Thu Cúc