PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm 2023 ở mức cao nhất
Sáng 3/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và các Phó Chủ tịch UBND Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng đã chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 10/2023 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 10 tháng, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang cùng dự Phiên họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Phiên họp UBND tỉnh tháng 10/2023

Kinh tế tăng trưởng khả quan

Báo cáo tại Phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong quý III năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh đạt 2.108,8 tỷ đồng, tăng trưởng 6,9% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, GRDP theo giá so sánh đạt 6.061 tỷ đồng, tăng trưởng 5,8% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 68% kế hoạch năm 2023, xếp thứ 7 trong vùng và xếp thứ 34 so với cả nước.

Trao đổi tại Phiên họp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Tiến Cương cho biết, trong quý III, ngành công nghiệp tăng trưởng 10,69%; lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng 10,69%. Lũy kế 10 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.390,146 tỷ đồng, đạt 78,40% kế hoạch năm 2023, tăng 11,15% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Nguyễn Duy Thể, mặc dù đến ngày 31/10/2023, toàn tỉnh thu ngân sách nhà nước mới được 639 tỷ đồng, đạt 78% dự toán trung ương giao, đạt 64% dự toán tỉnh giao, tuy nhiên, dự ước đến hết năm 2023, thu ngân sách nhà nước vẫn có khả năng đạt trên 100% kế hoạch giao. Hiện tại, các ngành, địa phương đang tích cực đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất. Ngành Thuế cũng tăng cường đôn đốc việc kê khai, nộp thuế đối với các doanh nghiệp, địa bàn trọng điểm có số thu lớn; đồng thời phối hợp với ngành chuyên môn quản lý chặt chẽ nguồn thu từ hoạt động khoáng sản, xây dựng cơ bản… Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cũng đang thực hiện việc kê khai, nộp nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thuế, phí đối với khối lượng đất đã được UBND tỉnh cấp quyền khai thác khoáng sản để thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2023; trích nộp tiền thuế GTGT theo tỷ lệ % vào ngân sách nhà nước khi thanh toán khối lượng hoàn thành, khấu trừ tiền thuế nợ của nhà thầu theo danh sách các doanh nghiệp xây dựng cơ bản nợ thuế do Cục Thuế cung cấp.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn Nguyễn Mỹ Hải cho biết, dự ước lương thực bình quân đầu người đạt 543/500 kg/người/năm. Toàn tỉnh đã thực hiện trồng được 4.450 ha, đạt 110% KH. Hết năm 2023 sẽ có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến thời điểm này, tỉnh đã xét chọn 82 sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP năm 2023; chọn 9 chủ thể hỗ trợ củng cố cơ cấu bộ máy, quy trình sản xuất, phát triển sản phẩm thành nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh; hỗ trợ 50 chủ thể có tham gia Chương trình OCOP năm 2023.

Một số nhiệm vụ chưa đạt tiến độ

Bên cạnh những kết quả tích cực, qua 10 tháng đầu năm 2023 vẫn còn một số chỉ tiêu đạt thấp như: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/10/2023 mới đạt 41% kế hoạch vốn năm 2023; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt thấp, giảm khá cao so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là do sụt giảm lượng xuất khẩu hàng hóa; số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã ngừng hoạt động còn cao, công tác thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn, số lượng dự án đầu tư ngoài ngân sách đăng ký mới giảm mạnh so với cùng kỳ…

Trưởng Ban Dân tộc Triệu Thị Thu Phương cho biết, tiến độ triển khai các Chương trình MTQG chậm, tỷ lệ giải ngân nguồn kinh phí đạt thấp; một số dự án, tiểu dự án, nội dung đã được Trung ương giao vốn nhưng đến nay tạm dừng và chưa tổ chức thực hiện được… Đến ngày 31/10/2023, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG mới đạt 45% kế hoạch vốn năm 2023, trong đó, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giải ngân 27 tỷ đồng, đạt 26% KH; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giải ngân 199 tỷ đồng, đạt 50% KH; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân 42 tỷ đồng, đạt 44% KH.

Báo cáo về tiến độ triển khai các dự án chuyển đổi số năm 2023, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hoàng Văn Thiên cho biết, hầu hết các nhiệm vụ/dự án kinh phí lớn trong danh mục nhiệm vụ/dự án được phê duyệt chưa thực hiện được việc giải ngân kinh phí, do hiện nay các đơn vị được giao chủ trì đang thực hiện các bước lập hồ sơ dự án. Lũy kế đến hết quý III, giải ngân các dự án mới đạt 15,7% số kinh phí cấp năm 2023…

Quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp

Qua trao đổi tại Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đánh giá, 10 tháng năm 2023, kinh tế của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm thực hiện. “Tuy nhiên, để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 cần thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, từng đơn vị, địa phương ở mức cao nhất” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt các nội dung phương án phòng, chống dịch bệnh động vật; tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch, tạo đà tăng trưởng tích cực trong thời gian tới; chủ động nắm chắc tình hình thị trường, cung cầu, giá cả hàng hóa để có giải pháp phù hợp, hiệu quả, bảo đảm bình ổn thị trường, giá cả; tăng cường rà soát, đôn đốc và thực hiện các biện pháp thu ngân sách nhà nước trong 2 tháng cuối năm để đạt được kết quả thu cao nhất trong năm 2023; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, xoá nhà tạm, nhà dột nát; đảm bảo chăm lo cho các gia đình chính sách và người có công, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Phiên họp

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, giao Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, rà soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số chung của tỉnh trong 10 tháng năm 2023, đặc biệt là các nhiệm vụ chưa hoàn thành, chậm tiến độ, để từ đó tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, phân công, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan, đồng thời quyết liệt triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành/hoàn thành vượt chỉ tiêu các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất triển khai các mô hình, cách làm hay về chuyển đổi số phù hợp để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện và giải ngân các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023…

Trong công tác cải cách hành chính, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tập trung đẩy mạnh thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đề xuất phân cấp, phân quyền trong giải quyết TTHC. Chủ động rà soát, cắt giảm tối đa các bước giải quyết không cần thiết khi xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC để rút ngắn thời gian trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về cải cách TTHC. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tham gia quy trình giải quyết hồ sơ TTHC phải cập nhật đầy đủ hồ sơ giải quyết TTHC tại Phần mềm Một cửa điện tử theo trạng thái và thời gian thực giải quyết hồ sơ; xử lý, giải quyết hồ sơ TTHC trước hoặc đúng thời hạn quy định, không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn làm ảnh hưởng chung đến việc đồng bộ tiến độ giải quyết TTHC của cả tỉnh.

Công an tỉnh tiếp tục tham mưu chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 năm 2023 và năm tiếp theo, trước mắt tập trung vào các nhiệm vụ chưa hoàn thành, chậm tiến độ, tiến độ triển khai các mô hình của Đề án, tham mưu UBND tỉnh văn bản đôn đốc trong tháng 11/2023. Duy trì công tác làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…/.

Thu Cúc