PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện tốt các giải pháp ổn định thị trường để phát triển kinh tế
Để phát triển ổn định nền kinh tế, tỉnh Bắc Kạn đã chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường hàng hóa; thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả; chủ động trong xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách; nắm bắt nhu cầu, phát triển thị trường lao động đúng hướng, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm…

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ổn định thị trường hàng hóa

Thời gian qua, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh nhìn chung diễn ra ổn định. Hệ thống phân phối các loại hàng hóa được bố trí từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã thông qua hệ thống các chợ, đại lý, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, đảm bảo cung cấp các mặt hàng thiết yếu như: Lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, vật liệu xây dựng… Điều này có được là do Bắc Kạn đã thực hiện tốt công tác đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường, chủ động theo dõi, nắm bắt biến động của thị trường để thực hiện giải pháp quản lý thị trường, bình ổn thị trường… ; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh thương mại, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hoá, tăng giá, sốt giá đột biến, nhất là trong thời gian thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, tỉnh cũng đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu, nâng cao kiến thức về thương mại điện tử cho các cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn xúc tiến bán hàng online bằng phương thức tiếp thị đa kênh; ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2023 - 2025; ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn...

Đảm bảo thị trường tài chính - tiền tệ

Để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bễn vững, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 12/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 7/3/2018 về thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, hằng năm, tỉnh tăng cường quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định, chống lãng phí, đảm bảo đạt mục tiêu tiết kiệm 2% chi thường xuyên để chi cho công tác đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Giai đoạn bùng phát dịch Covid-19, Bắc Kạn thực hiện việc cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách các cấp từ nguồn kinh phí tiết kiệm trên phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên rà soát các nguồn kinh phí được giao nhưng đến cuối năm không triển khai được hoặc triển khai không hết kinh phí để điều chỉnh chỉnh sang nhiệm vụ cấp bách khác hoặc thu hồi về nguồn dự phòng ngân sách hoặc bổ sung vốn đầu tư phát triển nhằm cơ cấu lại chi ngân sách đảm bảo hiệu quả, phù hợp, theo đúng quy định.


Khách hàng làm hồ sơ vay vốn được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn tận tình và nhanh, gọn

Các ngân hàng trên địa bàn cũng tổ chức triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Trung ương về lãi suất điều hành, lãi suất huy động, cho vay; đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu; hướng nguồn vốn tín dụng vào sản xuất - kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên; tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay; triển khai thực hiện có hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, các chương trình tín dụng góp phần hạn chế tín dụng đen; tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, giám sát; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý ngoại hối, quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn; triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng… 

Hỗ trợ đổi mới sáng tạo, hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động

Để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành lĩnh vực tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh cũng triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động. Thực hiện khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển ứng dụng triển khai các đề tài, dự án. Tích hợp chuyên mục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên Website, cung cấp thông tin công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, sản phẩm dịch vụ mô hình kinh doanh mới đến cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

Cùng với đó là triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tự nguyện trên địa bàn đến người dân; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Những năm gần đây, bình quân hằng năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 6.000 lao động…/.

Thu Cúc