PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 1/2024 mở rộng
Chiều 29/1, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu chủ trì phiên họp tháng 1/2024 mở rộng để cho ý kiến về nội dung Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất dự Phiên họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Phiên họp

Theo báo cáo, đến thời điểm này, Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1 đoạn tuyến từ thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể (Km0 - Km37) đã hoàn thành 67,92% tổng giá trị xây lắp, dự kiến bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trong quý II/2024. Hiện nay, Chủ đầu tư và các đơn vị địa phương đang khẩn trương triển khai tiến hành giai đoạn 2 đoạn tuyến Km37 - Km39 và đoạn tuyến từ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn kết nối sang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đi qua địa phận các xã Quảng Khê, Hoàng Trĩ, Nam Mẫu, huyện Ba Bể; Nam Cường, Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn và xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Để đảm bảo tiến độ Dự án và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, với vai trò là Chủ đầu tư Dự án, UBND tỉnh đã xây dựng tờ trình dự thảo Nghị quyết thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn thực hiện hoạt động đầu tư công đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Tuyên Quang thuộc Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang để HĐND tỉnh khóa X xem xét, thông qua tại Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất được tổ chức vào ngày 5/2/2024.

Sau khi nghe các ý kiến của đại biểu dự Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang đề nghị UBND tỉnh phân công và đôn đốc các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện và gửi tờ trình dự thảo Nghị quyết trong ngày 30/1 cho Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh để thẩm tra. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chuẩn bị các báo cáo thẩm tra bảo đảm đúng quy trình, gửi dự thảo báo cáo thẩm tra sơ bộ đến Thường trực HĐND tỉnh để phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh (mở rộng) tiếp theo.../.

Thu Cúc