PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp thu thông tin tại bài viết “Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tắm mát tại khu vực Hồ chứa nước Nặm Cắt”
Trên Báo Bắc Kạn điện tử ngày 20/7/2022 có đăng tải bài viết “Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tắm mát tại khu vực Hồ chứa nước Nặm Cắt”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sau khi xem xét nội dung đăng tải, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn đã có Văn bản số 181/CV-CTY  ngày 1/8/2022 tiếp thu và phản hồi như sau:

Công trình Hồ chứa nước Nặm Cắt được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 2926/QĐ-BNN-XD ngày 15/10/2009; Quyết định 996/QĐ-BNN-XD ngày 12/5/2014; Quyết định 1258/QĐ-BNN-XD ngày 17/4/2019; Quyết định 3833/QĐ-BNN-XD ngày 22/9/2021.

Ngày 11/5/2022, công trình đã được Cục Quản lý xây dựng công trình chấp thuận kết quả nghiệm thu của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 2 (Ban 2) để đưa vào khai thác sử dụng tại Thông báo số 464/TB-XD-TC.

Ngày 20/7/2022, UBND tỉnh và Ban 2 đã họp thống nhất bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng công trình Hồ chứa nước Nặm Cắt cho Công ty. Tuy nhiên, trong thời gian vận hành thử công trình Hồ chứa nước Nặm Cắt, Công ty gặp một số khó khăn như: Dự án sau khi thu hồi, giải phóng mặt bằng, người dân vẫn còn đất canh tác thuộc lưu vực lòng Hồ nên vẫn đi lại, neo đậu thuyền trên mái thượng lưu đập gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành, không đảm bảo về an toàn đập, hồ chứa theo quy định.

Mặc dù công trình đã được cắm biển cấm, biển cảnh báo nguy hiểm khu vực nước sâu, thường xuyên phối hợp cùng UBND xã Dương Quang nhắc nhở người dân không đi lại, tắm, bơi, sử dụng thuyền, hoạt động thể thao, tham quan du lịch… trong phạm vi bảo vệ công trình khi chưa được cấp phép nhưng một số tổ chức, cá nhân vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn đập, hồ chứa, dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Qua đây, Công ty mong các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật về an toàn hồ chứa; không sử dụng thuyền để đi lại, đánh bắt thủy sản trên lòng Hồ; không tắm, bơi, đi lại trong phạm vi bảo vệ công trình để đảm bảo an toàn cho người dân và để Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Thu Trang (tổng hợp)