PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp thu, trả lời Báo Nông nghiệp Việt Nam
Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam số ra ngày 10/5/2022 có đăng bài viết: Những dự án “bánh vẽ” ở Bắc Kạn cục nợ ngàn tỷ trên đồi Khau Thăm của tác giả Toán Nguyễn. Trong bài viết có đề cập tới việc Dự án nhà máy điện phân chì, kẽm của Công ty TNHH Ngọc Linh đầu tư với thời gian dài vẫn chưa hoàn thành và tại sao vẫn chưa được chấm dứt “chết” theo quy định.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiếp thu thông tin báo chí đăng phát, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 758/SKHĐT-ĐKKD trả lời nội dung bài viết như sau:

Dự án Nhà máy điện phân chì kẽm Bắc Kạn của Công ty TNHH Ngọc Linh được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2007, việc Công ty chưa hoàn thành Dự án theo nội dung Giấy chứng nhận đầu tư do nhiều nguyên nhân, trong đó, do chính sách về đất đai, quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) không ổn định, thường xuyên thay đổi, nhiều nội dung chưa phù hợp với thực tế, các quy định về đơn giá đền bù GPMB có nhiều thay đổi, sự phối hợp giữa nhà đầu tư và chính quyền địa phương chưa được chặt chẽ. Mặt khác cũng liên quan đến năng lực tài chính của nhà đầu tư, do không lường hết được ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến việc tiếp cận các nguồn vốn gặp khó khăn, quá trình thực hiện dự án đầu tư phụ thuộc vào tiến độ giải ngân của các ngân hàng dẫn đến tiến độ thực hiện Dự án không đảm bảo theo quy định...

Trong thời gian qua, Công ty đã nỗ lực đầu tư xây dựng, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của UBND tỉnh, đến thời điểm hiện tại, khối lượng xây dựng nhiều hạng mục hạ tầng cơ sở đã hoàn thành, dây chuyền sản xuất kẽm và xưởng tuyển nổi chì kẽm đã hoàn thành và vận hành chạy thử.

Nhìn nhận một cách khách quan có thể thấy, việc đầu tư Nhà máy điện phân chì kẽm của Công ty TNHH Ngọc Linh kéo dài chậm tiến độ đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đây là dự án đầu tư được tỉnh rất kỳ vọng và mong muốn dự án đầu tư này hoạt động hiệu quả nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên của tỉnh, tạo việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, việc để Nhà máy điện phân chì kẽm đến nay chưa hoàn thành toàn bộ các dây chuyền để đưa vào hoạt động đã ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Đây là bài học kinh nghiệm của tỉnh trong hoạt động thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn, phức tạp, cần nghiên cứu kỹ về tính khả thi của dự án, tìm hiểu kỹ về năng lực, nguồn lực của các nhà đầu tư.

Để giải quyết, xử lý dứt điểm, từ tháng 3/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác giải quyết tồn tại, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực Tổ công tác. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, tham mưu, giải quyết tồn tại, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh làm cơ sở giải quyết dứt điểm đối với từng dự án cụ thể.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn sẽ có những giải pháp quyết liệt để xử lý đối với những dự án chậm tiến độ nhằm tránh lãng phí đất đai và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh, giải quyết dứt điểm những tồn đọng của dự án đầu tư không còn khả năng tái cơ cấu, với các nhà máy đang chậm tiến độ, yêu cầu doanh nghiệp nỗ lực giải quyết khó khăn nội tại để nhanh chóng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động, kinh doanh và phải có cam kết về tiến độ thực hiện, nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết sẽ kiên quyết chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư để chuyển giao cho nhà đầu tư khác thực hiện./.

Thu Trang (tổng hợp)