PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/09/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành lập Cụm Công nghiệp Vằng Mười, huyện Na Rì
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 về việc thành lập Cụm Công nghiệp Vằng Mười, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Cụm Công nghiệp Vằng Mười được xây dựng trên địa bàn xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn với tổng diện tích là 15 ha.

Xây dựng Cụm Công nghiệp Vằng Mười nhằm thu hút các ngành nghề chế biến nông, lâm sản, dược liệu; công nghiệp nhẹ; công nghiệp điện - điện tử; công nghiệp thực phẩm; cơ khí và các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Dự án có tổng mức đầu tư 149 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư công 60 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác là 89 tỷ đồng do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Dự án được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025./.

Nông Thị Cúc