PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Khu Công nghiệp Thanh Bình
Chiều 7/8, Ban Quản lý các Khu công nghiệp phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Bắc Kạn) tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động năm 2022 và phát động Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Thanh Bình đã được giới thiệu một số điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019; những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 về hợp đồng lao động; tuyên truyền một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022 của Chính phủ; một số quy định về dân chủ cơ sở và tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Tiếp đó, đại diện Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Bắc Kạn) đã phát động Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và thông tin về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn…

Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hoàng Văn Khởi cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cho người lao động, người sử dụng lao động và Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là cầu nối đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định giữa người lao động và người sử dụng lao động tại doanh nghiệp. Thông qua Hội nghị, giúp cho công nhân lao động nâng cao nhận thức về pháp luật lao động cũng như Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", từ đó thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo các quy định của pháp luật./.

Hương Lan