PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh họp phiên tháng 5/2021
Ngày 26/5, UBND tỉnh họp phiên tháng 5/2021 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm và bàn một số nội dung quan trọng khác. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh phiên họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 5 tháng đầu năm 2021, UBND Bắc Kạn đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội gắn với an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cùng sự đồng lòng của Nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh được duy trì ổn định, kết quả một số lĩnh vực như công nghiệp, xuất nhập khẩu và thu ngân sách đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ năm 2020; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; công tác chăm sóc sức khỏe, lao động, việc làm, giảm nghèo được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh được tổ chức đảm bảo an toàn, đúng pháp luật. Ngày 23/5/2021, Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia bỏ phiếu bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,79%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trong 5 tháng đầu năm 2021 còn một số tồn tại, hạn chế: Tiến độ giải ngân nguồn vốn đạt thấp, đến ngày 19/5/2021 mới đạt 8% kế hoạch; việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, nhất là xây dựng nông thôn mới còn chậm; kết quả hoạt động dịch vụ du lịch đạt thấp, mới đạt 15% kế hoạch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tăng 2 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội để thực hiện “mục tiêu kép”. Tiếp tục chỉ dạo triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Chủ động thăm nắm tình hình hoạt động, tạo điều kiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đôn đốc các doanh nghiệp, nhà máy hoạt động sản xuất ổn định. Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán dự án, không để dồn vào cuối năm. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tập trung rà soát các nguồn thu ngân sách trên địa bàn, khai thác các nguồn thu phát sinh để quản lý chặt chẽ, bảo đảm thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời ngân sách nhà nước. Tổng kết, đánh giá và thực hiện các nhiệm vụ sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Cùng với thảo luận về kết quả 5 tháng đầu năm 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đại biểu dự phiên họp đã được nghe báo cáo tóm tắt các nội dung chính của đề xuất Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung đóng góp ý kiến đối với các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội và kịch bản tổ chức không gian lãnh thổ.

Phiên họp cũng đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua các dự thảo trình Tỉnh ủy gồm: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tờ trình và dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường hiệu quả thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn. Cùng với đó là thống nhất nội dung dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc gia và các giải thi đấu thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải đánh giá, 5 tháng đầu năm 2021, các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm 2020. Tỉnh đã đáp ứng được “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần tập trung chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư dự kiến diễn ra trong đầu tháng 7/2021. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế quy định về làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ mới. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch. Tập trung đánh giá, phân tích số liệu tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2021 để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã giao. Chuẩn bị sẵn sàng các thủ tục để triển khai thực hiện những dự án Chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư công trung hạn ngay sau khi kế hoạch đầu tư công trung hạn được Quốc hội phê duyệt. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2022 với những yêu cầu chỉ tiêu cao hơn tránh tư tưởng bình quân chủ nghĩa. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; ngăn chặn những hoạt động tuyên truyền trái pháp luật…

Đối với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn nhận diện lại những vấn đề thuận lợi và khó khăn của tỉnh; bổ sung danh mục những dự án lớn; Quy hoạch phải kết hợp tính khả thi và tầm nhìn chiến lược. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành rà lại các phương án chi tiết của từng ngành tích hợp chung vào Quy hoạch của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị chủ trì tham mưu các dự thảo trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp tại phiên họp để hoàn thiện ngay; riêng Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thiện xong trước ngày 10/6/2021./.

Hương Dịu