PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ủy ban bầu cử tỉnh họp chuẩn bị tổng kết công tác bầu cử
Chiều 9/6, Ủy ban bầu cử tỉnh họp rà soát công tác chuẩn bị tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh đồng chủ trì cuộc họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự họp

Theo kế hoạch, Ủy ban bầu cử tỉnh dự kiến ngày 17/6/2021 sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hình thức trực tuyến với Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố.

Để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết, cuộc họp đã tập trung thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; mẫu Giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc họp cũng đã thông qua báo cáo kết quả đợt thi đua thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tập trung thảo luận, thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 27 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ủy ban bầu cử tại cuộc họp để hoàn thiện các dự thảo trình tại cuộc họp đảm bảo chất lượng. Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cần phản ánh một cách khách quan nhất, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện; việc đánh giá những tồn tại, hạn chế cần sát với tình hình thực tiễn./.

Hương Dịu