PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng lớn mạnh
Trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) ngày càng lớn mạnh, góp phần củng cố, giữ vững quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chủ động phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quốc phòng. Trong đó, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê chuẩn Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và quy định một số chính sách cho DQTV trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025”, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết.

Đến nay, trên toàn tỉnh có 187 cơ sở DQTV, quân số 11.657 đồng chí, đạt 3,4% so với tổng dân số và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong đó, cơ sở dân quân là 108 cơ sở với 10.087 đồng chí, đạt 3% so với tổng dân số; cơ sở tự vệ là 79 cơ sở với 1.570 đồng chí, đạt 12,7% so với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức ở cơ sở. Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tập huấn cán bộ dân quân cho 2 Đại đội.

Công tác đào tạo cũng được quan tâm chú trọng, tổng số đã đào tạo Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã là 196 đồng chí, trong đó trình độ trung cấp 60 đồng chí, cao đẳng 43 đồng chí, đại học 93 đồng chí; đã bố trí sử dụng đối với Chỉ huy trưởng 107 đồng chí, Phó Chỉ huy trưởng 47 đồng chí, chức vụ khác 12 đồng chí và hiện đang đào tạo 24 đồng chí. Công tác bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao DQTV được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quân sự các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định, chương trình và kế hoạch của cấp trên.

Lực lượng dân quân trong xã Kim Hỷ (huyện Na Rì) giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ

Thời gian qua, lực lượng DQTV đã phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng liên quan tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu vào dịp các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tích cực tham gia thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khác như phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; tham gia xử lý khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; thực hiện công tác dân vận giúp đỡ Nhân dân xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh cũng quan tâm bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV; các chế độ phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần đối với DQTV được thực hiện theo đúng quy định.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan quân sự địa phương các cấp đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật DQTV, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Đề án của UBND tỉnh. Hệ thống văn bản được triển khai đồng bộ từ các cấp đến cơ sở.

Có thể thấy, lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh được xây dựng đúng, đủ về số lượng, chất lượng; công tác huấn luyện, hoạt động đã đi vào nền nếp chính quy. DQTV đã trở thành lực lượng tin cậy bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, góp phần củng cố, giữ vững quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Ngọc Tú