PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển bền vững
Bắc Kạn, vùng an toàn khu kháng chiến, một trong những nơi khởi nguồn phong trào cách mạng, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh của đất nước. Trải qua 124 năm hình thành và phát triển, Bắc Kạn đang vươn lên phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, bền vững của vùng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 11/4/1900, toàn quyền Đông Dương ra Nghị định tách một phần đất thuộc tỉnh Thái Nguyên thành lập tỉnh Bắc Kạn gồm bốn châu: Bạch Thông, Chợ Rã, Thông Hoá (sau đổi thành Na Rì) và Cảm Hoá (sau đổi thành Ngân Sơn).

Sau ngày thành lập, tỉnh Bắc Kạn vừa phát triển kinh tế vừa tham gia kháng chiến kiến quốc. Trong cuộc chiến đấu giải phóng quê hương, quân và dân Bắc Kạn đã giành được nhiều thắng lợi.

Sau ngày giải phóng, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã vượt qua nhiều khó khăn, phát huy mọi nguồn lực, tìm hướng đi mới với những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đặc biệt, từ khi tái thành lập tỉnh năm 1997 đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn nên Bắc Kạn đã có những đổi thay toàn diện.


Bắc Kạn hiện đang phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội

Từ một tỉnh nghèo, Bắc Kạn đã phát huy các lợi thế riêng có để phát triển, tạo nên những đổi thay toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đời sống vật chất và tinh thần của người dân dần được nâng cao. Điều đó được minh chứng qua những con số ấn tượng về tốc độ tăng trưởng kinh tế những năm gần đây đạt trung bình 5,4%; tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm khoảng 53% cơ cấu kinh tế; xuất khẩu tăng trưởng qua các năm; thu hút hơn 700 ngàn khách du lịch đến với Bắc Kạn…

Theo Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu đưa tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển trung bình khá, bền vững của vùng; kinh tế phát triển theo hướng xanh và năng động với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định, bền vững; hợp tác, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng… Tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Kạn có nền kinh tế năng động, kinh tế phát triển khá so với các địa phương trong cả nước, là một trong những địa phương có môi trường đáng sống của cả nước.

Chặng đường 124 năm với bao công sức, tâm huyết của các thế hệ cha anh đã xây dựng nên một trang sử vẻ vang, đáng trân trọng, tự hào của tỉnh Bắc Kạn, đó là động lực, tạo đà để hiện thực hóa mục tiêu đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực./.

Hương Lan (Ảnh: Tư liệu sưu tầm)