PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội
Ngày 9/11 được lựa chọn là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt Nam) nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cuộc thi “Tuyên truyền viên giỏi về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi" năm 2023 hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Năm 2013 là năm đầu tiên cả nước tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Hằng năm, tỉnh Bắc Kạn đều xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng nhiều hình thức đa dạng.

Trong 11 năm qua, nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã được tỉnh tổ chức với nhiều hình thức phong phú như: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò nội dung của Hiến pháp trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; các Luật, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua hoặc xem xét thông qua; tập huấn chuyên sâu về kiến thức pháp luật phòng chống tham nhũng; tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam… thu hút hàng chục nghìn lượt người tham dự.

Tỉnh cũng đã tổ chức thành công nhiều Cuộc thi như: Hội thi “Hòa giải viên giỏi”; “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Báo cáo viên pháp luật giỏi”; “Tìm hiểu pháp luật về Luật Xử lý vi phạm hành chính”... trong đó có nhiều bài dự thi đã đạt giải cao ở cấp tỉnh và cấp Trung ương. Bên cạnh đó, tỉnh còn linh hoạt tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho mọi người trong xã hội; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, da dạng hóa các hình thức trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã duy trì chào cờ đầu tuần hằng tháng, sau đó tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Từ đầu năm đến nay, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức được 2.465 cuộc tuyên truyền PBGDPL với trên 123.000 lượt người tham dự; phát hành 69.780 tài liệu tuyên truyền PBGDPL… Với việc hưởng ứng triển khai linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, Ngày Pháp luật đang dần thấm sâu vào các hoạt động của đời sống xã hội, trở thành sự kiện chính trị - pháp lý, nét văn hóa trong đời sống tinh thần của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2023 có chủ đề: “Bắc Kạn nỗ lực đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người  dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn”. Với chùm hoạt động bao gồm: Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (9/11); tập huấn PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các xã Bộc Bố, Cổ Linh (Pác Nặm); Cuộc thi “Tuyên truyền viên giỏi về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025” tại huyện Ngân Sơn; Diễn đàn “Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu nhi - Chung tay phòng, chống xâm hại trẻ em”; tổng kết trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023” và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; truyền thông, thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; xây dựng và thực hiện các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả…

Có thể thấy, 11 năm qua, Ngày Pháp luật Việt Nam tại tỉnh Bắc Kạn đã được tổ chức nền nếp, bài bài, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật./.

Thu Trang