PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh mời cung cấp báo giá danh mục hóa chất phục vụ công tác chuyên môn năm 2024
Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hóa chất phục vụ công tác chuyên môn năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Báo giá được tiếp nhận bằng hai cách:

Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ Phòng Văn thư, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Nhận qua địa chỉ gmail banbvcsskcb@backan.gov.vn

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h00 ngày 11/4/2024 đến hết ngày 20/4/2024.

Xem chi tiết./.

DT