PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Các đơn vị, địa phương chủ động, khẩn trương hơn, phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ
Đây là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5/2023 vào chiều 6/6. Dự Phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Nông Quang Nhất; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa và các thành viên UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự họp

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong tháng 5, hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp tập trung vào chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ xuân, trồng rừng. Hoạt động công nghiệp nhìn chung ổn định; chỉ số sản xuất ngành công nghiệp và giá trị sản xuất công nghiệp có sự tăng trưởng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Về giải ngân vốn đầu tư công, ngay từ đầu năm, tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc triển khai giải ngân các nguồn vốn, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ giải ngân mới đạt 478 tỷ đồng, đạt 17,7% kế hoạch.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá, đến ngày 30/5 được 289 tỷ đồng, đạt 35% dự toán trung ương giao, đạt 29% dự toán tỉnh giao, bằng 76% so với cùng kỳ năm 2022.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được triển khai. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được chú trọng thực hiện.

Về công tác thu hút đầu tư ngoài ngân sách, tính đến nay, tỉnh Bắc Kạn thu hút được 177 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 18.500 tỷ đồng, trong đó, có 91 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động, 27 dự án đang thực hiện đầu tư, không có vướng mắc. Đối với các dự án chậm tiến độ, còn tồn tại, vướng mắc, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo để tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện trong tháng 6 và những tháng tiếp theo. Các đơn vị đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh; đề nghị ngành Điện có thông báo kế hoạch cắt điện để các doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; các địa phương sớm có giải pháp hỗ trợ các dự án giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các Chương trình mục tiêu quốc gia...


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Phiên họp

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cho rằng, cùng với những kết quả đã đạt được, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đề nghị các sở, ngành, địa phương cần chủ động hơn nữa và có các biện pháp khắc phục kịp thời.

Để phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kịch bản tăng trưởng kinh tế đã đề ra, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục nỗ lực, tích cực, chủ động, khẩn trương hơn, phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các đơn vị, địa phương làm chủ đầu tư các dự án cần có quyết tâm chính trị cao hơn, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trọng điểm; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; bố trí, phân công cán bộ trực tiếp đôn đốc theo dõi tình hình triển khai thực hiện; nhắc nhở, phê bình các đơn vị có trách nhiệm trong việc giải ngân chậm; kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu không thực hiện theo đúng cam kết.

Các đơn vị, địa phương quyết liệt, sát sao hơn nữa trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời đôn đốc tiến độ và xử lý tại cơ sở hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt giải quyết tồn tại, vướng mắc của các dự án đầu tư ngoài ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, đôn đốc, phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian sớm nhất; đồng thời kiên quyết thu hồi đối với các dự án không thực hiện theo đúng tiến độ, cam kết.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát đơn giải hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ triển khai, thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực. Tiếp tục tổ chức tốt việc dạy, học, ôn thi và các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo.

Chú trọng thực hiện các giải pháp để bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.../.

Hương Lan