PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chính phủ họp trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định về giá đất
Chiều 24/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Nghị định quy định về giá đất. Dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Dự thảo Nghị định quy định về giá đất đang trong giai đoạn hoàn thiện và đã lấy ý kiến 17 thành viên Chính phủ cũng như đại diện các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia. Tại cuộc họp lần này, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung còn vướng mắc, chưa thống nhất tại dự thảo Nghị định, trong đó tập trung chủ yếu ở các nội dung: Phương pháp định giá đất quy định tại Điều 158; cách thức xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tại Điều 159; phương pháp định giá đất cụ thể tại Điều 160; điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất quy định tại điểm b khoản 3 Điều 162; áp dụng phương pháp định giá đất của các trường hợp chuyển tiếp quy định tại khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai….

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo; các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đóng góp ý kiến sát đáng để đưa Nghị định vào cuộc sống trên tinh thần thể chế hóa được các chính sách quy định trong Luật đất đai 2024.../.

Thu Cúc