PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Đồn nỗ lực thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bổ sung nguồn lực để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngay sau khi Nghị quyết số 43/2022/QH15 được ban hành, UBND huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu việc triển khai các chế độ, chính sách đến người dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết. Các chính sách tín dụng được cấp, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng trên địa bàn biết và nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn, đảm bảo mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh”.

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chợ Đồn tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đến người dân 

Việc thực hiện chính sách giảm 2% thuế xuất thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 đã được Chi Cục thuế Chợ Đồn chủ trì triển khai kịp thời. Phần lớn việc giảm thuế GTGT tập trung ở các nhóm doanh nghiệp, nhóm hộ, cá nhân kinh doanh có phát sinh giảm thuế. Trong 2 năm 2022 và 2023, kết quả thực hiện chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 là hơn 1,6 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thực hiện giải ngân cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm hơn 98 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch; cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội hơn 10 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch; cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập hơn 2 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 160 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch; cho vay Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP hơn 7,8 tỷ đồng, hoàn thành 99,8% kế hoạch.

Thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng CSXH, tổng số tiền được hỗ trợ lãi suất tại huyện Chợ Đồn lũy kế từ 1/1/2022 đến 31/10/2023 (thời điểm kết thúc hỗ trợ lãi suất) đã thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với 4.647 khoản vay với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng...

Đối với chính sách đầu tư phát triển, từ nguồn ngân sách Trung ương, Trung tâm Y tế huyện được đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục; Trạm Y tế xã Bằng Lãng được đầu tư xây dựng nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn Triệu Huy Chung đánh giá, việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân và các thành phần kinh tế, cổ vũ tinh thần cho người dân, doanh nghiệp và bổ sung nguồn lực để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và phát triển sau đại dịch, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, thúc đẩy các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của huyện tăng cao so với thời điểm trước khi Nghị quyết được ban hành.

Phát huy kết quả đạt được, huyện Chợ Đồn xác định thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; phối hợp tốt trong việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Đồng thời thực hiện tốt công tác truyền thông về tín dụng chính sách, đặc biệt những chính sách tín dụng mới đến các cấp, ngành, các tầng lớp Nhân dân biết để thực hiện và giám sát thực hiện trên địa bàn./.

Thu Trang