PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Đồn: Tạo bứt phá trong phát triển kinh tế
Sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Chợ Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, trong đó điểm sáng là kinh tế - xã hội có nhiều tiến bộ, chỉ số năng lực cạnh tranh luôn đứng đầu các địa phương trên địa bàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kinh tế có bước chuyển dịch tích cực

Sản xuất nông nghiệp đã có bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. Huyện tập trung sản xuất lương thực, phát triển chăn nuôi, trồng và chăm sóc các loại cây có giá trị kinh tế cao, một số sản phẩm đã trở thành mặt hàng có thương hiệu trên thị trường như chè Shan tuyết, rượu Bằng Phúc, gạo bao thai, hồng không hạt, cam, quýt… Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hằng năm đạt trên 29.000 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt trên 550 kg/người/năm.


Lúa bao thai của huyện duy trì diện tích canh tác 

Huyện quan tâm chỉ đạo việc duy trì phát triển đàn vật nuôi trên địa bàn, triển khai thực hiện các mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại. Nhờ đó, địa phương duy trì sản lượng thịt hơi xuất chuồng hằng năm đạt trên 3.000 tấn/năm.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện. Hiện nay, bình quân số tiêu chí của toàn huyện đạt 13,6 tiêu chí/xã, cao hơn mức trung bình của toàn tỉnh (12,38 tiêu chí/xã), có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Đồng Thắng, Yên Thượng, Nghĩa Tá, Phương Viên, Yên Thịnh, Quảng Bạch, Ngọc Phái); tiêu chí huyện nông thôn mới đạt 2/9 tiêu chí (tiêu chí Thuỷ lợi, tiêu chí An ninh trật tự và Hành chính công); phấn đấu đến năm 2025, huyện Chợ Đồn đạt huyện nông thôn mới.

Trong hơn 2 năm qua, huyện tập trung chỉ đạo các chủ thể duy trì và phát triển sản phẩm OCOP, đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Trên địa bàn huyện đã có 31 sản phẩm OCOP được xếp hạng sao (trong đó 3 sản phẩm 4 sao, 28 sản phẩm 3 sao). Chợ Đồn cũng tích cực triển khai, tuyên truyền các quy định, cơ chế, khuyến khích, phát triển hợp tác xã trên địa bàn; trên địa bàn huyện hiện có 49 hợp tác xã đang hoạt động.

Là địa phương có trữ lượng khoáng sản kim loại màu lớn nhất tỉnh, tỷ lệ che phủ rừng cao nhất tỉnh, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tập trung ở một số ngành, nghề có nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương như công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, chế biến gỗ… Giá trị sản xuất công nghiệp trong hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết đạt 1.996 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn tăng 9,3%.


Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Chợ Đồn bình quân giai đoạn tăng 9,3%

Cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Địa phương được đầu tư nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng, trong đó có tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang có đi qua địa phận huyện Chợ Đồn. Với tinh thần trách nhiệm cao, Chợ Đồn được lãnh đạo tỉnh đánh giá là địa phương thực hiện rất tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để tỉnh triển khai thi công các dự án trọng điểm. Huyện cũng sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Văn hóa, xã hội được quan tâm

Giáo dục và đào tạo có những chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Mạng lưới trường, lớp, học sinh được rà soát sắp xếp cơ bản, hợp lý, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, số phòng học kiên cố, bán kiên cố tăng.

Huyện duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Trong hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội cũng là thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, tình hình dịch bênh trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức có hiệu quả. Chợ Đồn là địa phương duy nhất của tỉnh tổ chức và duy trì hoạt động chợ đêm mỗi tháng 1 phiên gắn với tổ chức quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, liên hoan nghệ thuật quần chúng... nhằm phát triển kinh tế, đồng thời quảng bá tới du khách về sản phẩm du lịch lịch sử ATK của địa phương.


Huyện Chợ Đồn dẫn đầu các địa phương về chỉ số năng lực cạnh tranh
(Ảnh: Công chức tiếp nhận hồ sơ của người dân tại Bộ phận một cửa của huyện)

Những năm qua, huyện Chợ Đồn đã tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công khai, minh bạch toàn bộ quy định, chính sách; chủ động cung cấp thông tin và hướng dẫn thực hiện quy định, chính sách trên các kênh thông tin nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người dân tiếp cận dễ dàng. Đồng thời công bố, lập đường dây nóng trả lời nhanh phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã để thăm nắm tâm tư nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, trong 2 năm qua, huyện Chợ Đồn luôn dẫn đầu trong xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh khối các huyện, thành phố. Đây là sự ghi nhận của các doanh nghiệp đối với những nỗ lực của huyện trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế.

Đồng chí Triệu Huy Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn chia sẻ, từ kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ, huyện nhìn nhận lại những mặt tích cực cũng như những hạn chế cần tập trung khắc phục để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, bài học từ thực tiễn là cần quán triệt sâu sắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp địa phương. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực sự quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời biết phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu. Cùng với đó là đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng nhân dân, phát huy hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Đồng thời thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng bộ và hệ thống chính trị. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân./.

Hương Lan