PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Đồn tôn vinh đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số
Ngày 17/5, huyện Chợ Đồn tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024 với sự tham dự của 148 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 51.000 đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên toàn huyện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Lãnh đạo huyện Chợ Đồn trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc

Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS huyện lần thứ III (từ 2019 - 2024), cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Chợ Đồn đã cụ thể bằng những hành động, việc làm, tạo bước đột phá cho sự đổi thay trong vùng đồng bào DTTS, an ninh trật tự ổn định, bản sắc văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy. Kinh tế hàng hóa ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc có chuyển dịch tích cực. Toàn huyện có 72 công ty, doanh nghiệp, 53 hợp tác xã và hơn 800 hộ kinh doanh cá thể. Thu ngân sách mỗi năm đều đạt hơn 100 tỷ đồng trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến cuối năm 2023 là 13,04%, trong đó hộ nghèo là đồng bào DTTS chiếm 12,5%. Công tác chăm sóc y tế, giáo dục, bảo đảm quốc phòng - an ninh được chú trọng thực hiện.

Chương trình 135, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, chính sách tín dụng đối với vùng khó khăn, chính sách bảo hiểm, chính sách đối với người có uy tín, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi… đã góp phần quan trọng hoàn thiện hạ tầng nông thôn, miền núi, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao.

Các ý kiến tham luận, thảo luận tại Đại hội đã tập trung làm rõ hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước tại vùng đồng bào DTTS và miền núi cũng như những đóng góp của đồng bào các DTTS trong việc thực hiện chính sách dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương.

Với chủ đề “Đoàn kết - đổi mới - sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, Đại hội thống nhất mục tiêu phấn đấu đến năm 2029, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm 2% trở lên; 8/8 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn và 20/75 thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; 100% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa; 90% đồng bào DTTS được phủ sóng di động và truy cập internet…

Nhân dịp này, huyện Chợ Đồn đã tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 17 cá nhân là người DTTS tiêu biểu, xuất sắc trong công tác, lao động, sản xuất giai đoạn 2019 - 2024. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024./.

Thu Trang