PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Đồn triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ngay từ đầu năm
Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Chợ Đồn đang thể hiện rõ quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện các chỉ tiêu năm 2024 đạt kết quả cao nhất.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bước vào năm mới với khí thế mới, huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm như lãnh đạo, chỉ đạo tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa; phát triển mạnh công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sau thu hoạch; xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để phát triển du lịch và dịch vụ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, chú trọng giảm nghèo nhanh và bền vững; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đoàn công tác của huyện kiểm tra, thăm nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 tại
xã Đồng Thắng

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, huyện đã tổ chức 5 đoàn công tác thực hiện kiểm tra, thăm nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 tại 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo đó, trong 2 tháng đầu năm, các địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo bà con Nhân dân tập trung thực hiện công tác sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình giảm nghèo; tập trung thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm. Duy trì tốt công tác dạy và học; đảm bảo chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được các cấp ủy quan tâm thực hiện về duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, công tác phát triển đảng…

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chợ Đồn đã nỗ lực tham mưu cho UBND huyện thực hiện đồng bộ Chương trình MTQG về giảm nghèo; huy động và lồng ghép hiệu quả nguồn lực của Chương trình giảm nghèo với các Chương trình MTQG khác để tập trung thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, nhất là tại các xã đặc biệt khó khăn. Động viên, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội; kịp thời giới thiệu, nhân rộng các cá nhân, tập thể, mô hình, kinh nghiệm hay trong giảm nghèo bền vững.

Tương tự như vậy, các chỉ tiêu khác đều đã được UBND huyện đưa ra giải pháp và giao nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đến từng phòng, từng ngành, từng địa phương với mốc thời gian thực hiện rõ ràng được thể hiện trong Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024.

Năm 2023, huyện Chợ Đồn đã đạt được những kết quả ấn tượng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó 4 xã đều về đích nông thôn mới theo kế hoạch, 6 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ giảm nghèo vượt chỉ tiêu… Chợ Đồn cũng xác định, năm 2024, huyện có nhiều lợi thế như Quy hoạch bảo quản, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn đã được phê duyệt; một số dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông quan trọng được khởi công, nhiều dự án đi vào hoạt động trên địa bàn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế - xã hội…

Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn Triệu Huy Chung cho biết, năm 2024 có vai trò quyết định, tạo lực để tăng tốc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Chợ Đồn đang khẩn trương, nỗ lực thực hiện quyết liệt nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phát huy ưu điểm những mặt tích cực, đồng thời khắc phục được những hạn chế trong thực tiễn đã triển khai của những năm trước. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện. Với sự quyết tâm cao độ, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Chợ Đồn vững tin năm 2024 sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra./.

Thu Trang