PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Mới nỗ lực thực hiện mục tiêu chuyển đổi số
Xác định chuyển đổi số là nhu cầu thiết yếu của xã hội trong thời đại mới, huyện Chợ Mới đã quyết liệt thực hiện công tác này trên cả 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, huyện thường xuyên tuyên truyền đến các xã, thị trấn về Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10; hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng, nền tảng số. Hình thức tuyên truyền được lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, Youtube, trên cổng thông tin điện tử và trên sóng phát thanh của huyện.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, huyện cũng chuẩn bị nguồn nhân lực cho công tác chuyển đổi số; bố trí 2 công chức công nghệ thông tin làm việc tại các phòng chuyên môn của huyện để tham mưu, phụ trách các nội dung về chuyển đổi số. Đến tháng 10/2023, huyện nhân rộng Tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn, tổ trên địa bàn; theo đó đã có 14/14 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã và 153/153 Tổ ở cấp thôn được thành lập.

Bên cạnh đó, huyện thường xuyên quan tâm bố trí, cân đối nguồn ngân sách, trang bị thiết bị kỹ thuật, hạ tầng phục vụ công tác chuyển đổi số. Đến nay, 100% cán bộ, công chức các phòng chuyên môn của huyện sử dụng tương đối thành thạo các phần mềm quản lý văn bản và điều hành iOffice, chữ ký số chuyên dùng, thư điện tử công vụ. Thống kê năm 2023, tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ trên môi trường mạng của huyện đạt 99,21%; tỷ lệ thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 65,6%; tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến đạt 35,7%. Đến thời điểm này, huyện đã được trang bị đầy đủ chứng thư số chuyên dùng cho tổ chức và cá nhân có quyền ký ban hành văn bản và các công chức chuyên môn của Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế số và xã hội số, các ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện đã triển khai đồng bộ, phát triển các sản phẩm thanh toán mới, đồng thời thực hiện việc chuyển thông tin khách hàng từ sử dụng chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân.

Nhân viên Viettel Bắc Kạn hướng dẫn đoàn viên thanh niên Chợ Mới đăng ký dịch vụ Viettel Money

Cùng với những giải pháp đó, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã phối hợp với các doanh nghiệp như Viettel Bắc Kạn, VNPT Bắc Kạn, Bưu điện Chợ Mới hướng dẫn công chức, viên chức cấp xã, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, đại diện các hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn cách tạo tài khoản và đăng ký gian hàng trực tuyến để giao dịch, mua bán hàng trên sàn thương mại điện tử Posmart.vn, Voso.vn; cách tạo tài khoản ví điện tử của Viettel, VNPT, Mobiphone…

Đối với việc cấp thẻ căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân, tính đến ngày 14/11/2023, toàn huyện đã thu nhận 37.218 hồ sơ căn cước công dân, trong đó đã truyền dữ liệu về Cục C06 được 100% số hồ sơ. Tổng số thẻ căn cước công dân đã tiếp nhận từ C06 là 34.367 thẻ và huyện đã trả thẻ cho công dân được 99,9%, còn tồn 7 thẻ chưa trả do thẻ mới nhận về, công dân đã nhận được thông tin nhưng chưa đến lấy. Công tác cấp tài khoản định danh điện tử, toàn huyện đã tiếp nhận 19.205 hồ sơ (mức 2); đã kích hoạt thành công cho công dân sử dụng 20.722 tài khoản (cả mức 1 và mức 2), chiếm tỷ lệ 62,4%.

Việc triển khai khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip tiếp tục được triển khai. Tính riêng năm 2023, tổng số lượt khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế được 3.548 lượt, đạt 66%.

Để công cuộc chuyển đổi số đạt hiệu quả cao, huyện Chợ Mới đang tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp. Tổ chức tập huấn các nội dung về chuyển đổi số, phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, đẩy mạnh thực hiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành, thư công vụ, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục hỗ trợ các hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử như Postmart, Voso…; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai ví điện tử, đẩy mạnh các ứng dụng trên nền tảng giáo dục, y tế.

Huyện phấn đấu trong năm 2024, tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến trên tổng số hồ sơ phát sinh đạt 60% trở lên; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật (cấp huyện, xã) đạt 100%; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản đạt 80% trở lên; tỷ lệ cuộc họp của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể (trừ các cuộc họp mật) được tổ chức trực tuyến đạt 80% trở lên; tỷ lệ phủ của hạ tầng mạng băng rộng cáp quang tại các hộ gia đình đạt 70% trở lên; tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử đạt 60% trở lên; tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đạt 100%.../.

Ngọc Tú