PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Mới: Thông qua danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chiều 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thông qua danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chợ Mới, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Hội nghị đã báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện đảm bảo đúng quy định, những ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đảm bảo khách quan, trung thực, số người ứng cử đại biểu HĐND huyện đạt tỷ lệ 100% là 52 người, số người ứng cử đại biểu HĐND huyện đạt tỷ lệ từ 90 đến dưới 100% là 02 người; báo cáo dự kiến danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thảo luận và biểu quyết tán thành danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có 48 người, với cơ cấu như sau: Đại biểu nữ 21 người, đạt tỷ lệ 43,75%; đại biểu dân tộc thiểu số 29 người, đạt tỷ lệ 60,41%; đại biểu trẻ tuổi 18 người, đạt tỷ lệ 37,50%; đại biểu ngoài đảng là 05 người, đạt tỷ lệ 10,41%; đại biểu tái cử 17 người, đạt tỷ lệ 35,41%. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Mới sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử./.

Theo Lý Dũng/Báo Bắc Kạn