PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở ở Chợ Đồn
Xác định công tác cán bộ có vai trò quan trọng, những năm qua, huyện Chợ Đồn luôn quan tâm, chăm lo đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã - những người đang giữ vai trò là cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước với Nhân dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nghĩa Tá là một trong những địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, đảng viên đi học và bồi dưỡng thông qua các lớp học dài hạn, ngắn hạn hoặc bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Tính từ năm 2020 đến nay, xã có 6 đồng chí đi học lớp sơ cấp và trung cấp lý luận chính trị; 2 đồng chí bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Trong tổng số 19 cán bộ, công chức toàn xã có 15 người trình độ chuyên môn đại học, chiếm 78%; 75% công chức có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên.

Theo Bí thư Ðảng ủy xã Nghĩa Tá Nguyễn Văn Tuấn, để nâng cao hiệu quả công việc, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, hằng năm, Ðảng ủy xã tổ chức rà soát, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số để đảm bảo chủ động nguồn bố trí, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp sử dụng đúng chuyên môn. Hiện 100% cán bộ, công chức xã được sắp xếp, bố trí việc làm phù hợp với chuyên môn được đào tạo và phù hợp với năng lực sở trường, phát huy tốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, công chức xã Bằng Phúc sau khi được đào tạo phát huy tốt kiến thức vào thực tiễn công tác, kỹ năng
giao tiếp, xử lý công việc chuyên nghiệp hơn

Toàn huyện Chợ Đồn có 388 cán bộ, công chức cấp xã. Về trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn, thạc sĩ chiếm 0,77%; đại học chiếm 80,67%; cao đẳng, trung cấp chiếm 18,56%. Về trình độ lý luận chính trị, cao cấp chiếm 2,06%; trình độ trung cấp chiếm 67,27%; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính có 2 người, chiếm 0,52%; ngạch chuyên viên có 204 người, chiếm 52,58%.

Ðể sử dụng đúng người, đúng việc, trọng nhân tài, trọng cán bộ, tránh cục bộ địa phương và nâng cao chất lượng hoạt động, huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo thực hiện chặt chẽ quy trình xét, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu sử dụng cán bộ của cơ quan, đơn vị. Từ năm 2021 đến tháng 9/2023, huyện Chợ Đồn đã tạo điều kiện cho 877 lượt cán bộ, công chức được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó, 139 người được đào tạo về lý luận chính trị; 98 người được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ; 64 người được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; 49 người được bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên ngành vị trí việc làm; 25 người được bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý; 83 người được bồi dưỡng quốc phòng - an ninh; 44 người nâng cao về trình độ tin học, tiếng Anh, tiếng dân tộc; 375 người được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của người đại biểu HĐND…

Trưởng Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn Ma Văn Dũng cho biết, hằng năm, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, trong đó ưu tiên cán bộ cấp cơ sở và cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa đạt chuẩn, cán bộ trong quy hoạch. Ngoài tham gia các lớp đào tạo trong ngân sách nhà nước, nhiều cán bộ, công chức, viên chức còn sắp xếp công việc, thời gian hợp lý để tham gia các lớp đào tạo ngoài ngân sách, kinh phí do cá nhân tự túc. Đối với cán bộ, công chức cấp xã được huyện cử đi bồi dưỡng quản lý nhà nước theo quy định của cấp trên, đồng ý cho cán bộ, công chức cấp xã tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo nguồn kinh phí tự túc. Qua đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, công chức đã được trang bị, cập nhật những kiến thức, kỹ năng đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh lãnh đạo quản lý, chức danh nghề nghiệp; đồng thời rèn luyện đạo đức, thái độ thực hiện công vụ, góp phần nâng cao năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc.

Có thể thấy rằng, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là những người trực tiếp triển khai chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước ở cơ sở. Vì thế, để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã “vừa hồng, vừa chuyên”, thời gian tới, huyện Chợ Đồn tiếp tục chú trọng đánh giá cán bộ đảm bảo công tâm, khách quan, đúng thực chất làm cơ sở thực hiện các khâu tiếp theo trong công tác cán bộ; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định. Đồng thời thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm và cả nhiệm kỳ theo phân cấp quản lý.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo trong việc khảo sát, nắm chắc nhu cầu học tập, các chuyên ngành cần đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức; công tác xét, cử cán bộ, công chức đi học cần được lựa chọn thận trọng, khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn quy định, từ đó góp phần tạo sự đột phá trong phát triển nguồn nhân lực, phát huy sức mạnh toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phục vụ Nhân dân./.

Thu Trang