PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Có 9 cơ quan, đơn vị đã thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tháng 4/2024
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tháng 4/2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Về tình hình thu, chi Quỹ như sau:

STT

Tình hình thu (đồng)

Tình hình chi (đồng)

Số dư tại Quỹ (đồng)

Ghi chú

 

Thu từ các đơn vị nộp Quỹ

Thu từ lãi tiền gửi

 

Tính đến 31/12/2023

5.671.181.589

 

 

Tháng 1

120.996.561

1.449.700

369.000.000

5.424.627.850

 

 

Tháng 2

20.153.504

1.293.200

-

5.446.074.554

 

 

Tháng 3

-

1.387.600

-

5.447.462.154

 

 

Tháng 4

4.968.818

1.343.600

-

5.453.774.572

 

 

Tổng

146.118.883

5.474.100

369.000.000

5.453.774.572

Số dư đến 30/4/2024

 

 

 

Danh sách các đơn vị nộp Quỹ đến tháng 4/2024

 

         

 

STT

Tên đơn vị nộp Quỹ

Ngày nộp

Số tiền (đ)

Ghi chú

 

1

Quỹ PCTT thành phố Bắc Kạn

08/01/2024

 84.708.000

 

 

2

Hội Nạn nhân chất độc màu da cam

10/01/2024

34.000

 

 

3

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

11/01/2024

 31.687.500

 

 

4

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ

12/01/2024

   4.567.061

 

 

5

Công ty CP cấp thoát nước Bắc Kạn

29/02/2024

20.153.504

 

 

6

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12/4/2024

1.117.500

 

 

7

Cục Thi hành án tỉnh Bắc Kạn

15/4/2024

1.034.000

 

 

8

Thanh tra tỉnh Bắc Kạn

26/4/2024

948.000

 

 

9

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nộp Quỹ năm 2023

26/4/2024

846.591

 

 

10

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nộp Quỹ năm 2024

26/04/2024

1.022.727

 

 

 

Tổng

 

 146.118.883

 

                       

Xem toàn văn./.

BH