PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, các tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để cơ quan, tổ chức, cá nhân thuận tiện liên hệ khi có nhu cầu.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng lựa chọn, quyết định việc trưng cầu giám định.

Xem danh sách tổ chức giám định tư pháp công lập; tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; giám định viên tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

BH