PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh tuyên truyền các tiện ích của ứng dụng VNelD
Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, người dân hiểu rõ về các tiện ích của ứng dụng VNelD.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Giám đốc Công an tỉnh - Tổ phó Tổ công tác cho biết, triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06), thời gian qua, ngành chức năng đã tập trung xây dựng và hoàn thiện mô hình tiện ích của ứng dụng VNelD với các mức độ tài khoản khác nhau, giúp thuận tiện cho người dân có thể đăng ký sử dụng theo từng nhu cầu, mong muốn của mình khi thực hiện các dịch vụ hành chính công điện tử, thay thế các loại giấy tờ truyền thống.

Tính đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp 179.759 tài khoản định danh điện tử (mức 1 có 50.363 tài khoản, mức 2 có 129.396 tài khoản) và có 160.508 tài khoản đã kích hoạt sử dụng thường xuyên trong các giao dịch hành chính của người dân. Với mỗi mức độ tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNelD đã phát triển các dịch vụ, tiện ích tương ứng phục vụ người dân, cụ thể như sau:

Có 9 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức độ 1: (1) Tích hợp thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; (2) Đăng nhập (SSO) và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; (3) Thực hiện thông báo lưu trú; (4) Phản ánh, kiến nghị về an ninh trật tự; (5) Nhận thông báo giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; dịch vụ liên thông dăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng; nhận cảnh báo hết hạn thẻ căn cước công dân gắn chíp; thông báo chúc mừng sinh nhật; (6) Cập nhật các thông tin, tin tức, cảnh báo thủ đoạn tội phạm; (7) Chia sẻ dữ liệu công dân thông qua việc xuất trình thông tin được tích hợp trực tiếp trên VNelD; thông qua mã QR căn cước; thông qua mã QR định danh; (8) Đổi số điện thoại trực tuyến; (9) Xác thực khi đổi thiết bị đăng nhập.

Có 16 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức độ 2 bao gồm 9 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và các tiện ích: (1) Thông tin cư trú (hộ khẩu Online); (2) Tích hợp thông tin thẻ căn cước công dân gắn chíp mới nhất và lịch sử thông tin thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân; (3) Tích hợp thông tin người phụ thuộc (con dưới 14 tuổi hoặc người giám hộ) được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (4) Tích hợp thông tin giấy phép lái xe, đăng ký xe; (5) Tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế; (6) Tích hợp thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội; (7) Tích hợp thông tin lịch sử khám chữa bệnh (Sổ sức khỏe điện tử).

Với mong muốn người dân có thể hiểu, biết và sử dụng có hiệu quả các tiện ích của ứng dụng công dân số đem lại, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 các cấp chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên chức, Nhân dân hiểu rõ về các tiện ích của ứng dụng VNelD, từ đó tự nguyện tham gia đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2; tổ chức tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNelD cho cán bộ, công nhân viên chức của đơn vị mình hiểu và sử dụng có hiệu quả các tiện ích đang có trên ứng dụng VNelD và lan tỏa trong cộng đồng.

Phối hợp với Công an tỉnh triển khai rà soát và áp dụng các tiện ích, dịch vụ của ứng dụng VNelD vào tối ưu hóa các thủ tục hành chính liên quan, đem lại lợi ích cho người dân./.

BH