PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm hoạt động nổi bật của lãnh đạo tỉnh trong tuần, từ 5/6 - 9/6/2023
Kỳ họp HĐND tỉnh khóa X giải quyết các công việc phát sinh đột xuất; Phiên họp UBND tỉnh tháng 5; kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án tại địa bàn huyện Na Rì… là những hoạt động nổi bật của lãnh đạo tỉnh trong tuần, từ 5/6 - 9/6/2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

HĐND tỉnh khoá X tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Ngày 5/6, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh chủ trì Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khoá X. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tham dự Kỳ họp.

Kỳ họp tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với 100% số phiếu tán thành, ông Nông Quang Nhất được HĐND tỉnh khoá X bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Đồng Văn Lưu - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh và được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X; bà Đỗ Thị Minh Hoa miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do chuyển công tác; ông Hoàng Văn Vĩnh - Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa X.

Kỳ họp cũng đã thảo luận, thống nhất thông qua 9 nghị quyết chuyên đề.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh nhấn mạnh, Kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất (tháng 6/2023) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua các nghị quyết chuyên đề quan trọng. Đây là cơ sở để UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 đã đề ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng tin tưởng và mong muốn những đồng chí được miễn nhiệm, được bầu giữ chức vụ tại Kỳ họp này trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đổi mới phương pháp, phong cách làm việc để bắt tay ngay vào công việc mới được phân công, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Quyết liệt chỉ đạo, rà soát thực hiện đúng quy định, trình tự, thủ tục liên quan đến đất đai, Luật Lâm nghiệp. Tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân tăng cường tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tạo sự chia sẻ với khó khăn chung về năng lượng phục vụ đời sống sản xuất, kinh doanh.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND và các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Các vị đại biểu HĐND tỉnh chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết. Chú trọng giám sát ngay từ đầu trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời kiến nghị giải pháp khắc phục bấp cập, khó khăn trong quá trình triển khai…

Phiên họp UBND tỉnh tháng 5

Chiều 6/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Nông Quang Nhất chủ trì Phiên họp UBND tỉnh tháng 5/2023.

Qua nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5; ý kiến thảo luận của đại biểu về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6/2023, phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục nỗ lực, tích cực, chủ động, khẩn trương hơn, phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các đơn vị, địa phương làm chủ đầu tư các dự án cần có quyết tâm chính trị cao hơn, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trọng điểm; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; bố trí, phân công cán bộ trực tiếp đôn đốc theo dõi tình hình triển khai thực hiện; nhắc nhở, phê bình các đơn vị có trách nhiệm trong việc giải ngân chậm; kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu không thực hiện theo đúng cam kết.

Các đơn vị, địa phương quyết liệt, sát sao hơn nữa trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời đôn đốc tiến độ và xử lý tại cơ sở hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, đôn đốc, phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian sớm nhất; đồng thời kiên quyết thu hồi đối với các dự án không thực hiện theo đúng tiến độ, cam kết.

Kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án tại huyện Na Rì

Chiều 8/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra thực địa, thăm nắm tình hình, tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Na Rì.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao Trần Phú tại xã Trần Phú, Dự án phát triển thủy sản chất lượng cao xã Văn Lang của Hợp tác xã Nông lâm nghiệp thủy sản Tân An, Dự án Đường nội thị phía Tây thị trấn Yến Lạc, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đã làm việc với lãnh đạo huyện Na Rì.

Qua nghe báo cáo của địa phương, đồng chí đánh giá cao công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của huyện; đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án trong ngân sách và ngoài ngân sách của huyện; chủ động phối hợp với các chủ đầu tư để giải quyết những vướng mắc về đất đai và giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền. Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với những vướng mắc khi trong thực hiện các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn huyện.../.

Bích Huệ (tổng hợp)