PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đồng chí Đào Duy Tùng - nhà lãnh đạo có tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao của Đảng
Hơn 50 năm hoạt động cách mạng liên tục, dù ở vị trí công tác nào, đồng chí Đào Duy Tùng luôn thể hiện là người cộng sản hết mực trung thành, tận tụy, suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đồng chí Đào Duy Tùng sinh ngày 20/5/1924 tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội trong một gia đình nhà nho yêu nước. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, yêu nước và cách mạng, đồng chí đã sớm nuôi trong mình tư tưởng yêu nước và ý chí làm cách mạng. Trong giai đoạn tiền khởi nghĩa, đồng chí đã tham gia lãnh đạo phong trào Việt Minh ở xã từ tháng 4/1945. Trong tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, đồng chí tham gia lãnh đạo Nhân dân giành chính quyền tại địa phương, làm cán bộ huyện, xây dựng chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng ở các xã trong huyện. Tháng 9/1945, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Cuối năm 1945 khi Chi bộ xã Cổ Loa được thành lập, đồng chí được giao làm Bí thư Chi bộ xã.

Trong hành trình hơn 50 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí đã trải qua nhiều vị trí công tác trọng yếu. Tháng 11/1981, đồng chí Đào Duy Tùng được tín nhiệm bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (tháng 3/1982), đồng chí giữ chức Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (tháng 6/1991), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư phân công làm Thường trực Ban Bí thư và Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư cho đến tháng 6/1996.

Dù ở vị trí công tác nào, đồng chí Đào Duy Tùng luôn thể hiện là người cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao của Đảng, đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024), cùng nhìn lại cuộc đời hoạt động cách mạng nhiệt huyết, sôi nổi của người cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

 Năm 2005, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nay là Tổng Bí thư BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ xã Cổ Loa và khánh thành nhà lưu niệm đồng chí Đào Duy Tùng, tại thôn Chợ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Tháng 3/1995, cố vấn Phạm Văn Đồng, đồng chí Đào Duy Tùng, đồng chí Nguyễn Đức Bình dự Đại hội lần thứ V Hội nhà văn Việt Nam. 
 Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Tổng Biên tập tạp chí Học tập Đào Duy Tùng chụp ảnh lưu niệm
với cán bộ Ban Biên tập Tạp chí Học tập, Hà Nội năm 1962.
 Tổng Bí thư Đỗ Mười và đồng chí Đào Duy Tùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực - Bộ Chính trị, Ban Bí thư nói chuyện qua điện thoại với cán bộ, chiến sỹ bộ đội Trường Sa.
 Tổng Bí thư Đỗ Mười và đồng chí Đào Duy Tùng dự Lễ kỷ niệm 25 năm Truyền hình Việt Nam (1970-1995).
 Đồng chí Đào Duy Tùng chỉ đạo trưng bày tài liệu, hiện vật tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, năm 1987.
 Đồng chí Đào Duy Tùng và Nhạc sĩ Trần Hoàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, năm 1993.
 Tổng Bí thư Đỗ Mười và đồng chí Đào Duy Tùng thăm trang trại trồng cam, năm 1994.
 Đồng chí Đào Duy Tùng tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tư tưởng -  Văn hóa Trung ương lần thứ II.
 Đồng chí Đào Duy Tùng tham dự Lễ hội dân gian năm 1993.
 Đồng chí Đào Duy Tùng thăm làng nghề sắt Đa Hội, năm 1996.
 Đồng chí Đào Duy Tùng thăm bà con nông dân tỉnh Thái Bình.
 Đồng chí Đào Duy Tùng thăm hỏi bà con nông dân.
 Đồng chí Đào Duy Tùng chung vui với thành quả lao động, sản xuất của bà con nông dân.
 Đồng chí Đào Duy Tùng thăm nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước ở miền núi phía Bắc, năm 1993.
 Đồng chí Đào Duy Tùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư và các đồng chí
lão thành cách mạng xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội năm 1994.
Theo dangcongsan.vn