PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 65 (khóa XII)
Sáng 5/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) tổ chức Hội nghị lần thứ 65 bàn một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về chủ trương triển khai nội dung số 2 (công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số), Tiểu dự án 2, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chủ trương sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ thực hiện hoạt động đầu tư công đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Tuyên Quang thuộc Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến đối với nội dung Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (tháng 2/2024) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền./.

Hương Dịu