PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kiểm tra công tác an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh năm 2023
Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, kiến nghị xử lý và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến hành lang an toàn công trình, góp phần bảo vệ an toàn công trình và vùng hạ du.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch, trong năm 2023, Hội đồng tư vấn sẽ tiến hành kiểm tra các công trình và đơn vị quản lý, khai thác 35 công trình hồ thủy lợi và 5 hồ thủy điện tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.


Hồ Bản Chang, xã Đức Vân (Ngân Sơn) là 1 trong 35 công trình hồ thủy lợi sẽ được kiểm tra trong năm 2023

Chủ tịch Hội đồng tư vấn yêu cầu, trong quá trình kiểm tra phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, phải thể hiện tính khách quan, chính xác, kịp thời và đảm bảo đúng nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra phải nhanh gọn, kết thúc đúng thời gian quy định và thực hiện phương châm vừa kiểm tra, vừa đảm bảo hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

Thời gian kiểm tra sẽ tiến hành trong 2 đợt, mỗi đợt 10 ngày làm việc, dự kiến đợt 1 trong tháng 4 - 5, đợt 2 trong tháng 10 - 11 năm 2023./.

Bích Huệ